Dzień współczesnej filozofii francuskiej

07-05-2019

Instytut Filozofii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 9.05.2019 (czwartek), godz. 15.00


Instytut Filozofii UMK, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, oddział Toruń oraz Książnica Kopernikańska w Toruniu serdecznie zapraszają na "Dzień filozofii francuskiej" z profesorem Jackiem Migasińskim (UW).

W programie:
1. Seminarium "Fenomenologia ciała”
poświęcone analizie tekstów: D. Franck, "Przedmiot fenomenologii" oraz R. Barbaras, "Trzy znaczenia pojęcia <żywe ciało>". w: "Główne problemy współczesnej fenomenologii", red. J. Migasiński, M.Pokropski, Warszawa 2017, ss. 44-59 i 80-96.

Termin: 9 maja 2019, godz. 15.00, Instytut Filozofii UMK, Collegium Minus, Harmonijka, sala 317

2. Wykład "W stronę fenomenologii niezjawiskowej (francuskiej)"
poświęcony prezentacji tendencji ujawniającej się w fenomenologii francuskiej końca XX stulecia, określanej jako fenomenologia "ekscesywna". Dotyczyć będzie twórczości takich autorów jak: M.Merleau-Ponty, M.Richir, E.Levinas, M.Henry i J.L. Marion.
 
Termin: 9 maja 2019,  godz.18.30, Książnica Kopernikańska

Jacek Migasiński -  prof. dr hab., ur. w 1946 r. Studia filozoficzne ukończył w Instytucie Fi­lozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1969-1975 był pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej, od 1975 do dzisiaj (jako emeryt) pracuje w Instytucie Filozofii UW. Obszar zainteresowań naukowych to fenomenologia francuska. Najważniejsze publikacje: Merleau-Ponty — 1995, W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku — 1997, Podmiotowość i tożsamość (red. nauk.) — 2001, Levinas i inni (red. nauk. wraz z T. Gadaczem) — 2002, Fenomenologia francuska. Rozpoznania/interpretacje/rozwinięcia (red. nauk. wraz z I. Lorenc) — 2006, Wokół fenomenologii francuskiej (red. nauk. wraz z I. Lorenc) — 2007. "Filozofia nowożytna. Postacie, idee, problemy", Warszawa 2011;  red. nauk. wraz z M.Środą książki: "Myśl Barbary Skargi. Droga osobna", Warszawa 2015;  red. nauk. wraz z A.Kołakowskim, A. Mencwelem, P. Rodakiem i M. Szpakowską książki "Wśród ludzi, rzeczy i znaków. Krzysztofowi Pomianowi w darze", Warszawa 2016;  red. nauk. wraz z M. Pokropskim książki : "Główne problemy współczesnej fenomenologii", Warszawa 2017.