Wieczory z Przeszłością - spotkanie 2. Paweł Kucypera - Miecz

05-04-2019

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu, 14.04.2019 (niedziela), godz. 18.00


Spotkanie z archeologiem uzbrojenia i bronioznawcą - Pawłem Kucyperą poświęcone mieczom - ich historii, technologii produkcji i metodom badań.