MOJA PRZYGODA W MUZEUM, czyli XXXVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

]

16 września, RATUSZ STAROMIEJSKI, godz. 12

Projekt realizowany od 38 lat. Odbiorcami są dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat; uczniowie szkół różnego typu, biorący udział w zajęciach edukacyjnych i artystycznych. Po wizycie w muzeum uczeń wykonuje pracę plastyczną, która bierze udział w Konkursie. Istotą Konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego odbioru dzieł sztuki i skarbów dziedzictwa kulturowego, którego efektem będzie wykonana praca z zakresu sztuk wizualnych.

 

W ostatnich edycjach Konkursu nie brakuje nowoczesnych, odważnych rozwiązań – instalacji, projektów multimedialnych i filmów. Z ogromną łatwością młodzież posługuje się programami komputerowymi umożliwiającymi realizację własnych, oryginalnych pomysłów. Jednak wśród przysyłanych na Konkurs prac dominują dzieła malarskie. Te przyciągają uwagę bogatą bądź monochromatyczną kolorystyką, ciekawą kompozycją czy też wyjątkowym, niespotykanym ujęciem tematu.


Magda Sokołowska


Wystawa czynna do 13 listopada.


Godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10 – 18
Bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł