Rozmowa z Bartłomiejem Jóźwiakiem – radnym Rady Miasta Torunia

Rozmowa z Bartłomiejem Jóźwiakiem, radnym Rady Miasta Torunia- inicjatorem nadania placowi przy CKK Jordanki imienia Grzegorza Ciechowskiego

W poprzedniej kadencji był pan przewodniczącym komisji kultury w Radzie Miasta. Obecnie dalej zajmuje się pan kulturą. W 2016 roku Grzegorzem Ciechowskim w szczególności. Dlaczego akurat tym artystą i dlaczego teraz ?

Grzegorz Ciechowski był wybitnym twórcą mocno związanym z Toruniem. Studiował na UMK i to właśnie w Toruniu wydał swoje wiersze i rozpoczął karierę muzyczną z zespołem Res Publica, który przekształcił się w Republikę. Pierwsze nagrania: Kombinat, Gadające głowy, Sexy Doll, Układ sił, Telefony i Biała flaga stały się też największymi przebojami zespołu.

 

W 2016 roku odbyła się III edycja dni Grzegorza Ciechowskiego. Rada Miasta nadała placowi przed salą koncertową na Jordnakach nazwę imienia Grzegorza Ciechowskiego. Był Pan autorem tej inicjatywy. Dlaczego właśnie w ten sposób został uhonorowany ten artysta ?

Toruń to nie tylko Kopernik i ‘gotyk na dotyk’. Miasto żyje i się rozwija. Powstają nowe obiekty, które zmieniają miejską przestrzeń. Historia naszego miasta to nie zamknięta księga. Ludzie, którzy tu mieszkają tworzą ją każdego dnia. Grzegorz Ciechowski to nie tylko wybitny artysta – ale właśnie także część historii naszego miasta. Plac przed największą salą koncertową, na której odbywa się koncert ‘Obywatel GC, Tak Tak 2.0’ to naprawdę dobre miejsce aby upamiętnić twórcę tak bardzo związanego z Toruniem.

 

Rada Miasta poparła pana projekt jednomyślnie. To chyba nie zdarza się często ?

„śmiech” To prawda – wszyscy radni niezależnie od opcji politycznej jaką reprezentują poparli ten projekt i zagłosowali za uchwałą o nadaniu nazwy imienia Grzegorza Ciechowskiego placowi przed salą koncertową. To dobry znak na przyszłość – jak widać jesteśmy w stanie współpracować ponad podziałami.

 

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję i zapraszam na plac imienia Grzegorza Ciechowskiego oraz na koncerty do Centrum Kulturalno Kongresowego an koncerty.

 

Bartłomiej Jóźwiak: Radny Rady Miasta Torunia od 2006. . Miłośnik kultury i Torunia. Absolwent toruńskiego V LO i UMK. Mgr politologii, prawa i studiów europejskich. W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz trzeci. Reprezentuje mieszkańców Skarpy, Kaszczorka, Podgórza, Rudaka, Stawek i Czerniewic. Jest żonaty – żona Ewa i syn Kazik.