„Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej

Opublikowano: 8 czerwca 2018 r.
Kategorie: Spotkania

Galeria Sztuki Wozownia, ul. Rabiańska 20 w Toruniu, 12.06.2018 (wtorek), godz. 18.00 – 19.30


Punkt wyjścia publikacji stanowi idea „antywzorców”, dyskutowana przez Pascala Gielena i Thija Lijstera w artykule „Kultura – podbudowa dobra wspólnego w Europie” (2015). Zastanawiając się nad sposobami działania współczesnych artystek i artystów, zaproszeni do współtworzenia książki „Antywzorce we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej” Autorzy i Autorki zdają sprawę z form usytuowania tych działań w złożonym i wieloznacznym polu produkcji kulturowej.

Przyglądając się wybranym praktykom społecznym i towarzyszącym im wartościom, rozważają dominujące i opozycyjne wobec nich porządki kulturowe, analizują tryby powstawania alternatywnych narracji. Książka stawia ponadto pytania o kształt i znaczenia narzędzi wykorzystywanych w różnych obszarach kultury wizualnej i sztuki. Jest próbą rozpoznania i zmierzenia się z funkcjonującymi w niej wzorami kulturowymi, propozycją krytycznego odczytywania wpisanych i wpisywanych we współczesną kulturę wizualną strategii oporu i normatywizacji.
(ze wstępu do książki)

goście: Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Sylwia Kołos, Liliana Piskorska
moderatorka: Karolina Sikorska

Dariusz Brzostek – dr hab., prof. UMK, teoretyk literatury, kulturoznawca (Katedra Kulturoznawstwa UMK). Interesuje się antropologią kulturową, szczególnie audioantropologią (sound studies), twórczością Stanisława Lema, psychoanalizą Jacques’a Lacana, poezją dźwiękową, muzyką elektroniczną i improwizowaną, horrorem i fantastyką naukową. Uczestniczył w nagraniu i produkcji kilkunastu albumów muzycznych (m.in. z grupami HATI i Molok Mun). Realizował nagrania terenowe w Polsce, Francji, Portugalii, Chinach i Maroku, koncertował w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Uczestnik projektów badawczych „Towards a Global History of Music”, (University of Oxford, 2016-2017) oraz „Reggae Research Network” (King’s College, 2017). Autor monografii: „Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy” (2009) oraz „Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem” (2014). Współredagował (z Andrzejem Stoffem) tom „Polska literatura fantastyczna. Interpretacje” (2005) oraz (z Aldoną Kobus i Miłoszem Markockim) monografię „Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych” (2016). Obecnie przygotowuje książkę: „Wola nie-wiedzy. Horror postmodernistyczny czy groza ponowoczesności?”.

Aldona Kobus – absolwentka kulturoznawstwa na UMK w Toruniu. Zajmuje się badaniem kultury popularnej i fanowskiego odbioru oraz zagadnienia historycznego i społecznego uwarunkowania autorstwa, któremu to tematowi poświęciła rozprawę doktorską. Współpracuje z magazynem kulturowo-literackim Szuflada.net, gdzie publikuje felietony i recenzje. Autorka książki „Fandom. Fanowskie modele odbioru” (2018).

Sylwia Kołos – dr, pracuje w Zakładzie Filmu i Kultury Audiowizualnej (Katedra Kulturoznawstwa) UMK, prowadzi także zajęcia z historii filmu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (na kierunku reżyseria dźwięku). Opiekun naukowy Naukowego Koła Filmoznawców UMK. Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa do Badań nad Filmem i Mediami. Wykładowca Akademii Polskiego Filmu (PISF). Członkini Rady Redakcyjnej „Filmoteki Szkolnej” (PISF, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Autorka książki „Nowe kino szekspirowskie. Adaptacje sztuk Williama Szekspira w kinie lat 90-tych XX wieku” (2007). Współredaktor tomów: „Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów” (2007), „Spotkania w przestrzeni idei-słów-obrazów” (2012). „Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie trans kulturowości” (2013), „Litteraria Copernicana” – Japonia (2014). W kręgu jej głównych zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z filmowymi adaptacjami literatury, filmami biograficznymi, relacjami między kinem a polityką, filmowymi wizerunkami współczesnej Azji.

Liliana Piskorska – rocznik 1988, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 studentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 obroniła pracę doktorską pt. „Pragnienie kontaktu” na toruńskim Wydziale Sztuk Pięknych (promotorka Elżbieta Jabłońska). W 2012 roku uczestniczyła w rocznym działaniu Przeprojekt w CSW Toruń. Od 2013 roku członkini Grupy nad Wisłą. Wychowana na wsi, ochrzczona i bierzmowana ateistka, weganka ze względów etycznych, nieheteronormatywna lesbijka. W jej działaniach widoczna jest perspektywa feministyczno-queerowa, feministyczno-anarchistyczna i posthumanistyczna. Działa analitycznie, odnosząc się do kontekstu oraz specyfiki społeczno-kulturowego krajobrazu Polski. Przejawia ciągłe zainteresowanie wytwarzaniem alternatywy wobec heteronormy.

Karolina Sikorska – kulturoznawczyni, adiunktka w Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu, kuratorka działań edukacyjnych i artystycznych. Redaktorka publikacji poświęconych sztuce, kulturze wizualnej i edukacji kulturowej m.in.: „Artysta – kurator – instytucja – odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki „(2012, razem z Agatą Skórzyńską i Martą Kosińską), „Edukacja kulturalna jako projekt publiczny?” (2012, razem z Agatą Skórzyńską i Martą Kosińską), „Zawód: kurator „(2014, razem z Anną Czaban i Martą Kosińską), „Błędnik codzienności” (2015, razem z Anetą Szyłak). Od 2013 roku współpracuje z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu jako badaczka „Centrum Praktyk Edukacyjnych”.

Wstęp wolny!

Skip to content