Czwartek z filozofią – Bycie sobą: od fetyszu do wyzwania

Opublikowano: 13 stycznia 2019 r.
Kategorie: Spotkania

Centrum Kultury Dwór Artusa, 31.01.2019 (czwartek), godz. 18.30


W czasie kolejnego cyklu Czwartek z filozofią przedstawiona zostanie współczesna tendencja otoczenia motywu bycia sobą kultem i cnotą oraz znaczenia samego pojęcia bycia sobą, które staje się wbrew pozorom trudnym wyzwaniem.

Współcześnie obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania motywem bycia sobą i to nie tylko w przestrzeni publicznej, szczególnie w mediach i w reklamie, ale również w naukach humanistyczno-społecznych, a zwłaszcza w antropologii i w etyce. Jakkolwiek zdumiewająca rozmachem siła oddziaływania tego motywu w sferze szeroko pojętej kultury może budzić naturalne zadowolenie, tak znacznie gorzej prezentuje się sposób, w jaki ów motyw jest przedstawiany. To już budzi spore wątpliwości i powód do rozważań. Niekiedy wręcz bycie sobą przedstawiane jest jako rodzaj fetyszu.

Zaprezentowane zostaną zarówno konteksty fetyszyzacji pojęcia bycia sobą oraz wyzwania przed jakimi stoi mówiąc o nim filozofia.

Problem przedstawi dr Piotr Domeracki.

Skip to content