Czwartek z filozofią – Filozoficzna interpretacja Biblii

Opublikowano: 12 marca 2019 r.
Kategorie: Spotkania

Centrum Kultury Dwór Artusa, 14.03.2019 (czwartek), godz. 18:30


Biblia oraz jej interpretacja antropologiczna będzie tematem kolejnego spotkania w ramach Czwartku z filozofią.

Wykład skupi się na wieloletnich poszukiwaniach prof. Mariana Grabowskiego, tego co w Biblii filozoficzne. Przedstawione zostaną symbole, które wymagają wydobycia i wyjaśnienia z trudnego często języka tego dzieła.

Całe partie Biblii są wynikiem refleksji, który pozostawili po sobie archaiczni myśliciele. Swoje przemyślenia wyrazili w języku symbolicznym, w którym symbole nie są efektem poetyzowania, a rezultatem racjonalnego namysłu. Takie założenie interpretacyjne otwiera drogę do odczytania biblijnych symbolicznych treści za pomocą pojęć filozoficznych. Okazuje się, że efekt takiej interpretacji jest ciekawy, może nawet odkrywczy.  Najwyraźniej widać to w kręgu problematyki antropologicznej, którą Jan Paweł II określił jako „istotowo ludzką”.

Marian Grabowski jest doktorem habilitowanym fizyki teoretycznej i profesorem nauk humanistycznych. Zajmuje się antropologią filozoficzną oraz aksjologią nauki. Jest autorem książek: „Krajobraz winy” (2001), „Istotne i nieistotne w nauce” (1998), „Podziw i zdumienie w fizyce i matematyce” (2009), „Historia upadku” (2006), „Pomazaniec” (2011), „Miłość seksualna. Koncepcja Karola Wojtyły” (2012).

Skip to content