Czwartek z Filozofią – Niebo – pytanie o podstawowe doświadczenie religijne

Opublikowano: 21 marca 2018 r.
Kategorie: Spotkania

Dwór Artusa, 12.04.2018, g. 18:30


W ramach comiesięcznych spotkań z filozofią, tym razem uczestnicy, wraz z dr. hab. Tomaszem Kupsiem pochylą się nad filozoficzną stroną religii. O istocie religii, religioznawstwie czy doświadczeniach religijnych posłuchać i porozmawiać będzie można 12 kwietnia o g. 18:30.

Są dwa podstawowe pytania filozofii religii: „Co jest istotą religii?” i „Jakie jest źródło religii?”. Religioznawstwo, zwłaszcza fenomenologia religii uważa doświadczenie „nieba” za jedno ze źródłowych doświadczeń człowieka religijnego. Czy jednak jest ono tylko „doświadczeniem religijnym”, czy może bardziej źródłowym „doświadczeniem podstawowym”? To główne pytanie, na które odpowie w trakcie wykładu prof. Tomasz Kupś.

Tomasz Kupś – dr hab. filozofii, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się historią filozofii nowożytnej i filozofią religii. Autor monografii: Koncepcja egzystencji Sørena Kierkegaarda (Toruń 2004), Filozofia religii Immanuela Kanta (Toruń 2008), Opus postumum Immanuela Kanta (Toruń 2016). Na język polski przekładał między innymi rozprawy Kanta, Fichtego, Jaspersa, Schillera, Bultmanna, Müllera. Redaktor naczelny kwartalnika Studia z Historii Filozofii oraz serii wydawniczej publikującej materiały z dziejów recepcji filozofii Kanta w Polsce.

[fot. materiały organizatora]

Skip to content