Dyplom 2017 w CSW!

Opublikowano: 31 stycznia 2018 r.
Kategorie: Wystawy

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, 16.02.2018, g. 19:00


Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu na wystawę najlepszych prac dyplomowych studentów malarstwa, grafiki, rzeźby, edukacji artystycznej oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

W wystawie weźmie udział około 30 wyróżnionych absolwentów, którzy w sumie zaprezentują kilkadziesiąt prac realizowanych w różnych technikach. Zgodnie z tradycją Wydziału Sztuk Pięknych najlepsze z nich zostaną nagrodzone medalami i wyróżnieniami: Medalem im. Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom na kierunkach: malarstwo, grafika, rzeźba; Medalem Janusza Boguckiego za najlepszy dyplom artystyczny i pracę teoretyczną na kierunku edukacja artystyczna; Wyróżnieniem im. Josepha Saundersa za najlepsze prace teoretyczne z zakresu historii sztuki, mające na celu promocję intelektualnych osiągnięć absolwentów kierunków artystycznych UMK oraz Wyróżnieniem im. Leona Torwirta przyznawanym za najlepsze dyplomy absolwentom kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki.

Wystawa dyplomów jest wydarzeniem wyjątkowym, nie tylko dla absolwentów i Wydziału Sztuk Pięknych, ale i humanistyki, dowodząc, że młodzi ludzie nieustannie odczuwają konieczność i potrzebę pielęgnowania i poszerzania wrażliwości, wyobraźni oraz manualnych umiejętności. Wszystko po to, aby pogłębiać sposób, w jaki myślimy, o czym pisał Arthur C. Danto, definiując sztukę. Wybór, jakiego dokonali – bycie w świecie jako artystka/artysta – wymaga nie tylko wielkiej odwagi i konsekwencji, ale również wszystkiego, co łączy się z odpowiedzialnością za własną twórczość. Młodzi kreują, naprawiają i komentują świat po to, by go poznawać, zmieniać i ocalać, ale również po to, by poruszać emocje. Wystawa dyplomów i prace dyplomowe to ostatni element łączący studentów z uczelnią i zarazem pierwszy, który wprowadza ich w artystyczny i konserwatorski obieg, co oznacza w pełni samodzielne działania, z wszelkimi konsekwencjami i niespodziankami, jakie niesie ze sobą współczesny świat.

O młodych artystów i konserwatorów kończących WSP jestem spokojna. Ich prace pokazują, że już teraz potrafią prowadzić swoją wypowiedź dojrzale i intrygująco, że zależy im na konstruowaniu znaczeń i pogłębianiu wiedzy, że radzą sobie z problemami jakie stawiają przed nimi zabytki i obiekty sztuki. Są wnikliwi i krytyczni wobec rzeczywistości, analizują i poszukują odpowiedzi na wiele pytań, nie boją się wyzwań i trudności, używają innowacyjnych metod badawczych i prac konserwatorsko-restauratorskich.

Na wystawie zobaczymy dyplomy zaskakujące swoją prostotą i szczerością, takie, które konstruują złożone znaczenia, lub inne korzystające z nowych mediów, takie, które możemy używać, oglądać, analizować, czy po prostu przeżywać. Żeby dopełnić tego rytuału przejścia w samodzielną twórczość potrzebna jest jeszcze uwaga odbiorców, po to, by komunikat skierowany do naszych umysłów i serc zaowocował refleksją, bo to ona z tych młodych ludzi uczyni artystów.

Małgorzata Jankowska

Kiedy: 16.02–11.03.2018
Wernisaż: 16.02.2018 r., godz. 19.00
Finisaż: 2.03.2018 r., godz. 13.30 

kurator wystawy: Michał Rygielski

[fot. materiały organizatora]

Skip to content