Feminizm w buddyzmie

Opublikowano: 13 stycznia 2019 r.
Kategorie: Spotkania

WEJśCIóWKA, Plac Teatralny 1, 05.02.2019 (wtorek), godz. 18.00


Gdy byłaś młoda i piękna, nie miałaś syna.
Teraz masz siwe włosy i będziesz miała córkę.
Ona jest lepsza niż tysiąc synów (Biografia Nangsy Obum)

Obraz żeńskości utrwalony w sztuce buddyzmu tybetańskiego jest złożony i wieloaspektowy. Za najbardziej podstawową postać kobiety uznałam archetyp Magna Mater, z którego można wyprowadzić pozostałe archetypy: Strażniczki, Joginki i Dakini. Boginie są łagodne, półgniewne i gniewne. Przylatują nad ranem, pomiędzy snem i jawą. Są piękne i odrażające, młode i stare, szepczą do ucha słodko lub wrzeszczą wulgarnie. To płodzące, opiekuńcze matki, duchowe nauczycielki i ekscentryczne partnerki, które wzbudzają lęku wrogów i przynoszą ukojenie w chwili niepewności i zwątpienia.

Bio: Historyczka sztuki, feministka, kuratorka, działaczka na rzecz praw istot nieludzkich i wykluczonych. W badaniach skupia się na poszukiwaniu cielesności w sztuce współczesnej, wykorzystując dyskurs filozofii feministycznej. Zainteresowana sztuką zaangażowaną i totalną, która wchodzi w krytyczny dyskurs z władzą – w szerokim tego słowa znaczeniu. Badaczka zajmuje się także motywami kobiecości w sztuce tybetańskiej. Autorka cyklu wystaw: Feminine, Anarchia, Młode, Danzig meine [Liebe], Rebelle.
Spotkanie prowadzi dra Katarzyna Lewandowska. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Współorganizatorem wydarzenia jest Wejściówka.

Skip to content