Hybrydowość w grafice. Medium w poszukiwaniu swego czasu i sensu

Opublikowano: 18 października 2018 r.
Kategorie: Warsztaty

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 17.11.2018 (poniedziałek), godz. 10.00-18.00


Miejsce: Toruń, Galeria Sztuki „Wozownia”, ul. Rabiańska 20 (wejście od ul. Ducha Św. 6)

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Intergrafia”; Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK; Galeria Sztuki „Wozownia”

Sesja naukowa „Hybrydowość w grafice. Medium w poszukiwaniu swego czasu i sensu” stanowić będzie dopełnienie 9 edycji triennale „Kolor w grafice”, której tegoroczny podtytuł – „Hybryda” – odsyła nas w obszar sztuki funkcjonującej na styku różnych światów. Mogą one wywodzić się zarówno z uwarunkowań technicznych czy procesowych, jak i dotyczyć skomplikowanej natury przekazu, w którym łączone są często pozornie niespójne ze sobą wątki, systemy wartości czy sposoby komunikowania. 

Krótki opis merytoryczny:

Zakres problemowy sympozjum dotyczy szeroko pojętego problemu łączenia w jednym dziele/realizacji artystycznej wielu odmiennych doświadczeń w budowaniu wizualnego przekazu. Tytułowa hybrydowość rozpatrywać można poprzez pryzmat materiału, technologii, specyfiki procesu, ale też idei i niesionego przezeń przekazu. We współczesnej twórczości graficznej, a także w obszarach jej pokrewnych, juz od jakiegoś czasu różnie pojmowane formy hybrydowości zyskały status wysokiej popularności, a nawet powszechności. Wykorzystywane są zarówno do eksperymentalnej konfrontacji różnych technik i strategii wewnątrz medium, jak i stanowią jeden z elementów szerzej definiowanych strategii artystycznych. Trudno się nie zgodzić, że w obu przypadkach „hybrydy” przyczyniają się do szerszej swoistej rewitalizacji medium, jego redefiniowania. W intencji organizatorów niniejszej sesji jest postawienie szeregu pytań o sens i znaczenia obecności hybrydowości w matrycowej dziedzinie. 

Propozycje tematycznych bloków:

A. MEDIUM i PROCES
1. Technika i technologie wobec sztuki. Czy „techniczność” grafiki czyni z niej anachroniczną formę artystycznej wypowiedzi? [Sztuka w realiach współczesnej cywilizacji i jej technologicznych zdobyczy rozpostarta jest pomiędzy wyrazem i uwarunkowaniami przekazu. W dyskusji o współczesnych artystycznych narracjach zapomina się, że doskonale „dopasowują” się one do technologicznych uwarunkowań komunikacji i przekazu.]
2. Strategie łączenia technik – w zgodzie z tradycją czy przeciw niej?
3. Sens eksperymentu w sztuce graficznej. 
4. Wyjście poza grafikę. Grafika w konfrontacji z innymi formami artystycznej wypowiedzi [bój o tożsamość medium; rozważania na temat realizacji artystycznych bazujących w części na strategiach matrycy np. w sztuce performance’u, instalacjach artystycznych itp.] 
5. Hybrydowe strategie jako próba wyjścia ku artystycznej nieskończoności [obecność hybrydowego statusu poszczególnych etapów i procesu graficznego oraz jego materialnych, efemerycznych czy też wirtualnych wytworów]. 

B. TREŚĆ
1. Czy grafika może być rozumiana jako filozofia poznania? [Hybryda bytu i działania] 
2. Hybrydowe natury przekazu – grafika na styku sztuki z informacją [plakat, reklama, książka].
3. Hybrydowe byty w graficznej narracji. 
4. Ja utrwalany w matrycy – hybrydowe odbicie własnej tożsamości. Grafika jako ewokacja twórczej i życiowej filozofii. 

Więcej informacji oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie: http://www.intergrafia.org

Skip to content