Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki”

Instytucja kultury: Imprezy plenerowe

Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki” powstało z początkiem 2007 roku z inicjatywy Gminy Miasta Toruń i jest samorządową instytucją kultury. Do zakresu działania „Zamku Krzyżackiego” należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego w Toruniu wraz z jego otoczeniem, trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca w kraju i poza jego granicami.

W celu realizacji wyznaczonych zadań „Zamek Krzyżacki” podejmuje następujące działania: organizowanie w różnorodnych formach działalności kulturalnej i promocyjnej, organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych, festiwali, konkursów itp., współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w zakresie organizacji imprez, współpraca z innymi instytucjami w kraju i za granicą, udostępnianie powierzonych dóbr kultury do celów naukowych i współdziałanie w tym zakresie z placówkami muzealnymi, instytucjami naukowo-badawczymi, współpraca z innymi organizacjami, w tym upowszechniającymi turystykę w kraju i za granicą działalność informacyjną, edukacyjną i popularyzatorską oraz wszelkie inne kroki związane z jego działalnością, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Wczytuję mapę...

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Minione wydarzenia

29 Kwi
Pogadanki o zamku!
do 3 maja 2020 r.
Całodniowe _Wydarzenie on-line
Skip to content