Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

Instytucja kultury: Plastyka

Ośrodek inicjuje i realizuje przedsięwzięcia kulturotwórcze, wspiera działania kulturalne w środowiskach lokalnych, zwłaszcza amatorską twórczość artystyczną, edukację kulturalną, gromadzi i upowszechnia informację kulturalną oraz podejmuje działania służące promocji kultury. Ośrodek organizuje przeglądy i inne prezentacje dokonań twórców amatorów, inspiruje ich do twórczych działań i promuje ich osiągnięcia. Ośrodek wspiera w sferze merytorycznej i metodycznej instytucje kultury i innych organizatorów działalności kulturalnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim, współuczestniczy w projektowaniu i realizowaniu przedsięwzięć kulturotwórczych, organizuje szkolenia, warsztaty, kursy podnoszące kwalifikacje osób prowadzących działalność kulturalną, zwłaszcza instruktorów artystycznych. Ośrodek realizuje projekty z dziedziny edukacji kulturalnej, zwłaszcza artystycznej.

Ośrodek gromadzi, opracowuje i upowszechnia informacje z zakresu życia kulturalnego regionu, promuje działania kulturotwórcze środowisk lokalnych i popularyzuje dziedzictwo kulturowe regionu. Ośrodek współpracuje z samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w sferze kultury, administracją samorządową i państwową, placówkami oświatowymi, uczelniami i mediami.

Wczytuję mapę...

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Minione wydarzenia

2 paź
Warsztaty filmowe dla początkujących
do 3 października 2021 r.
10:00–16:00 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
16 lut
Skrzynka inspiracji
17:00–18:00
24 cze
Kadra kultury on-line – bezpłatne warsztaty
10:00–16:00 _Wydarzenie on-line
9 maj
Dziecięca sobota z WOAK-iem online
09:30–10:00 _Wydarzenie on-line
6 maj
Konsultacje z instruktorami WOAK
do 31 maja 2020 r.
Całodniowe _Wydarzenie on-line
Skip to content