Konferencja „Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu”

Opublikowano: 25 czerwca 2019 r.
Kategorie: Spotkania

Muzeum Okręgowe w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 11.07.2019, godz. 11.00


Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej, w czasie której przedstawione zostaną rezultaty badań uzyskane w czasie realizacji projektu  „Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej”.  Był on prowadzony przez zespół pracowników i współpracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2018 – 2019 i  stanowił rozszerzenie realizowanego wcześniej (2017 rok) projektu „Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji fotograficznej Kurta Grimma”. Oba przedsięwzięcia zostały dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w ramach projektu „Badanie polskich strat wojennych”.

W czasie konferencji będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z wynikami prowadzonych przez trzy lata kwerend bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych oraz efektem żmudnej analizy pozyskanych materiałów źródłowych. Przedstawiona zostanie także  nowa, znacznie poszerzona w odniesieniu do rejestru prowadzonego przez MKiDN w Warszawie,  lista strat wojennych Muzeum.

Miejsce konferencji: wkrótce! 
Termin: 11 lipca 2019, godz. 11.00
Prowadzenie: dr hab. Piotr Birecki

Program konferencji:
11.00 – przywitanie gości przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu dr Marka Rubnikowicza
11. 10 – 11.25 – krótkie przedstawienie zakresu prac związanych z realizacją projektu „Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej” – wicedyrektor ds. merytorycznych Muzeum Okręgowego w Toruniu Aleksandra Mierzejewska
11.25 – 11.55 – referat: „Zbiory toruńskiego Muzeum do 1939 roku”, mgr Anna Kroplewska-Gajewska, Muzeum Okręgowe w Toruniu
11.55 – 12.25 – referat: „Muzeum Miejskie w Toruniu podczas okupacji niemieckiej (1939-1945)”, dr hab. Sylwia Grochowina, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
12.25 – 12.45 – przerwa kawowa
12.45 – 13.05 – referat: „Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu”, dr hab. Piotr Birecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
13.05 – 13.25 – referat: „Kurt Grimm (1890-1863). Dokumentalista czasu okupacji Torunia”, dr Iwona Markowska, Muzeum Okręgowe w Toruniu
13.25 – 13.45 – prezentacja: „Lista strat wojennych Muzeum Okręgowego w Toruniu”, mgr Jolanta Juźków,  dr Michał Kurkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu
13.45 – 14.00 – Dyskusja

Skip to content