Nowa wystawa o dorastaniu w Młynie Wiedzy

Opublikowano: 1 listopada 2019 r.
Kategorie: Wystawy

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, 6.12.2019


6 grudnia Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy udostępni wyjątkową wystawę dla nastolatków – „Ścieżki dorastania”. Ekspozycja będzie dostępna w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji. W tym tygodniu ruszy sprzedaż biletów na otwarcie, które będą kosztowały 612 groszy.

Na najnowszą wystawę Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy składa się 31 interaktywnych stanowisk. Ekspozycja została podzielona na trzy ścieżki tematyczne: społeczno-kulturowąemocji i dojrzewania. Jest dedykowana dla odbiorcy od 13. roku życia.

– Pierwsza ze ścieżek wprowadzi odbiorcę w kontekst zagadnień związanych z procesem enkulturacji, czyli ogólnie mówiąc społeczno-kulturowego dorastania jednostki. Dorastanie jest pokazane jako proces samouświadomienia poprzez zrozumienie społecznych wzorców zachowań związanych m.in. z płcią kulturową, zrozumieniem roli jaką ma budowanie poczucia własnej wartości i wyjątkowości, a także poszukiwaniem sposobów wyrażenia własnej osobowości poprzez twórczość i doświadczenie sztuki – wyjaśnia Marcin Centkowski, rzecznik Młyna Wiedzy. – Ścieżka emocji, dzięki stanowiskom pozwoli nastolatkom na rozpoznanie emocji, właściwe ich nazywanie, wyrażanie i rozładowywanie. Ścieżka dojrzewania jest poświęcona biologicznej sferze życia człowieka. Niektóre eksponaty przynależą do więcej niż jednej ścieżki – zaznacza Marcin Centkowski.

Rozpoznaj emocje, zobacz obrazy dorastania, zdaj egzamin dojrzałości. Zostań mistrzem! 

 Na ścieżce emocji będzie można zapoznać się z podstawowymi emocjami, zajrzeć do „kapsuł emocji” i poszerzyć wiedzę na temat danej emocji, spróbować sił w rozpoznawaniu emocji, dowiedzieć się czym jest empatia, jaką pełni rolę i jakie są jej fizjologiczne podstawy. Przy pomocy interaktywnej tablicy będzie można wyrazić emocję poprzez stworzenie emotikona czy wykonanie przypinki. W kabinie śmiechu będzie można „wejść” w dobry nastrój, w kabinie strachu przejść nad wijącymi się wężami, a w kabinie adrenaliny odbyć emocjonującą przejażdżkę rollercoasterem. Sporo zabawy i śmiechu będzie na stanowisku sumo. Na ringu, w specjalnie przygotowanych strojach, będzie można stoczyć „bitwę emocji”, a dodatkowo ją skomentować.

Ścieżka społeczno-kulturowa pozwoli poznać obrazy dorastania, znaczenie grup pierwotnych i wtórnych, wyjątkowość każdej jednostki, sposoby komunikacji w świecie ludzi, zwierząt i roślin czy pokonać stereotypy. Dostępne będą również stanowiska poświęcone bezpiecznemu korzystaniu z sieci Internet i śladowi cyfrowemu, subkulturom, festiwalowi muzycznemu (będzie można przenieść się na PolandRock Festival i zobaczyć go w 360 stopniach), stylom w modzie w ostatnim stuleciu, tabu kulturowemu oraz modyfikacjom ciała człowieka. Dzięki interaktywnemu stanowisku będzie można zostać mistrzem tańca nowoczesnego.

Stanowiska na ścieżce dojrzewania dotyczą m.in. rytuałów przejścia w różnych kulturach, zmian fizjologicznych w dorastających organizmie, zmian hormonalnych i ich wpływowi na organizm, pryszczy, prawidłowej i zdrowej diety dla dorastającego organizmu. Dzięki specjalnym goglom będzie można doświadczyć jak zachowuje się organizm po nadmiernym spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi ciąży oraz poczuć się jak kobieta w ciąży, zakładając model brzucha ciążowego. Na stanowisku „dziecko” będzie dostępny przewijak, na którym będzie można nauczyć się prawidłowo przewijać dziecko. Dzięki specjalnej aplikacji będzie można poznać odpowiedzi na pytania związane z fizjologią procesu rozmnażania człowieka.

Jak zwiedzać? 

Zwiedzanie wystawy „Ścieżki dorastania” będzie odbywało się w 2-godzinnych turach. Od wtorku do piątku w godz. 9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00 i 17:00-19:00. W soboty i niedziele ekspozycja będzie dostępna w turach o godz. 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00 i 17:00-19:00. W każdej turze będzie mogło zwiedzać ją maksymalnie 75 osób (plus opiekunowie). Wystawa jest dedykowana dla odbiorców od 13. roku życia. – Rodzicom i opiekunom prawnym pozostawiamy decyzję czy chcą, aby ekspozycję zwiedziły młodsze dzieci – wyjaśnia Marcin Centkowski.

Bilety na zwiedzanie kosztują: 12 zł (normalny), 10 zł (ulgowy), 8 zł (grupowy), 30 zł (rodzinny).

W dniu otwarcia Centrum Innowacyjnej Edukacji i udostępnienia wystawy (6 grudnia) bilety będą kosztowały 612 groszy. Można je nabyć w elektronicznym systemie sprzedaży oraz w kasach zlokalizowanych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Od wtorku do piątku tura o godz. 15:00 będzie realizowana w ramach „happy hours”, a bilet na zwiedzanie będzie kosztował 8 złotych.

Centrum Innowacyjnej Edukacji

Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji oraz wystawa „Ścieżki dorastania” powstały w ramach projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”) podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”, którego beneficjentem jest Gmina Miasta Toruń. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 8. Oś priorytetowa „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Poza wystawą „Ścieżki dorastania” zostały utworzone sale modułowe, z możliwością czasowej modyfikacji na powierzchnie warsztatowe, pokazowe, szkoleniowe czy konferencyjne. W odnowionych obiektach znalazło się również miejsce pod dodatkową infrastrukturę w postaci czytelni książek i czasopism popularnonaukowych. Odbiorcy oferty Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będą mogli nie tylko zwiedzać ekspozycję czy wziąć udział w warsztatach kulturalno-edukacyjnych, ale również uczestniczyć w spotkaniach, dyskusjach, pokazach oraz innych wydarzeniach kulturalnych, organizowanych także w godzinach wieczornych.

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do:

  • wzrostu uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturowych społeczeństwa;
  • zwiększenia wykorzystania potencjału kulturowego miasta, regionu i kraju oraz poziomu oferty w zakresie nowoczesnej edukacji kulturalnej w nowoutworzonej przestrzeni;
  • wzrostu udziału odbiorców w wydarzeniach kulturalnych poprzez dostosowanie programu kulturalno-edukacyjnego do kompetencji i zainteresowań obiorców;
  • stworzenia nowej oferty w zakresie edukacji kulturalnej, zgodnej z oczekiwaniami odbiorców.
Skip to content