Prostytucja w międzywojennym Toruniu

Opublikowano: 3 kwietnia 2019 r.
Kategorie: Spotkania

Muzeum Historii Torunia, Łazienna 16, 11.04.2019, godz. 17.00


Toruń od 1920 r. stolica Pomorza, jednego z najważniejszych województw II RP, stał się w okresie międzywojennym centrum administracyjnym, siedzibą urzędów i sądów, ośrodkiem kulturalnym i oświatowym. Był „perłą modernizmu”, miastem nowoczesnych rozwiązań urbanistycznych i dynamicznego rozwoju demograficznego.

Jednak międzywojenny Toruń to także miasto dramatycznych dysproporcji ekonomicznych, to slumsy na Kozackich Górach i krwawo tłumione protesty mieszkańców pozbawionych pracy i nadziei na lepsze jutro  w okresie Wielkiego Kryzysu.

Jednym poważnych problemów natury obyczajowo-zdrowotno-ekonomicznej przed którym na co dzień stała społeczność międzywojennego Torunia była prostytucja. Nierząd był zjawiskiem z jednej strony  potępianym przez ogół społeczeństwa z drugiej zaś akceptowanym w ramach tzw. „podwójnej moralności”. Charakterystyka środowiska kobiet zajmujących się tym procederem, analiza złożonych przyczyn problemu a także metody przeciwdziałania i zwalczania zjawiska będą tematem wystąpienia dr. hab. Tomasza Krzemińskiego, prof. IH PAN, pracownika toruńskiej pracowni Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Ilustracja:

Otto Dix: Duże miasto. 1928.

Zbiory Kunstmuseum Stuttgart.

Wg https://coniecoosztuce.wordpress.com/2018/11/25/duze-miasto/

Źródło: Domena Publiczna

Skip to content