Ruszył nabór na „Mikrowsparcie” wydarzeń kulturalnych!

Opublikowano: 9 stycznia 2019 r.
Kategorie: Inne

Działania edukacyjne, festiwale, koncerty, wystawy — to jedynie niektóre z działań realizowanych w ramach programu Mikrowsparcia organizowanego przez Toruńską Agendę Kulturalną. Nabór wniosków na projekty odbywające się pomiędzy 18 lutego a 30 czerwca 2019 roku potrwa od 9 do 31 stycznia 2019 roku.

Projekt stanowi konkursowy system wsparcia rzeczowego dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, w ramach którego osoby fizyczne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe przygotowujące wydarzenia kulturalne na terenie Torunia mogą ubiegać się o pomoc przy zakupie przedmiotów i usług niezbędnych do realizacji swoich inicjatyw. O tym, kto takie wsparcie uzyska zadecyduje komisja konkursowa. Organizatorzy wydarzeń kulturalnych mogą ubiegać się o wsparcie rzeczowe do kwoty 2500 złotych.

Wnioski należy składać w serwisie internetowym programu. Wnioski złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane. Załączniki do wniosku można składać w sekretariacie Toruńskiej Agendy Kulturalnej w zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem projektu. Osiedla preferowane w ramach naboru: Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice, Kaszczorek, Skarpa, Bielawy-Grębocin, Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice, Kaszczorek, Skarpa, Bielawy-Grębocin.

Koordynatorem Mikrowsparcia jest Toruńska Agenda Kulturalna. Więcej informacji do znalezienia na stronie: https://www.tak.torun.pl/mikrowsparcie/

W przypadku pytań dotyczących programu, wniosku lub formularza prosimy o kontakt pod numerem telefonu 696 377 258 albo adresem e-mail: mikrowsparcie@tak.torun.pl.

Skip to content