Średniowieczna gramatyka filozoficzna

Opublikowano: 3 kwietnia 2019 r.
Kategorie: Spotkania

Książnica Kopernikańska w Toruniu, Słowackiego 8, 04.04.2019, godz. 18.30


W czwartek, 4 kwietnia zapraszamy na wykład prof. Krystyny Krauze-Błachowicz z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Temat wystąpienia: „Średniowieczna gramatyka filozoficzna”.

– W szkołach wczesnego średniowiecza charakterystyczne jest występujące w ich nauczaniu wzajemne przenikanie się gramatyki i dialektyki, a także oddziaływanie ich obu na etykę i teologię – mówi prof. Krystyna Krauze-Błachowicz. – Obserwować można także zjawisko odwrotne – modyfikacje w nauczaniu gramatyki, pod wpływem tychże dyscyplin.  Wpływy te nadal będą widoczne w gramatyce nauczanej  od XIII wieku jako przedmiot uniwersytecki. Jednak najważniejszym wyzwaniem w tym czasie okaże się narzucony przez „nową” (bo niedawno na nowo odkrytą) metodologię arystotelesowską wymóg jak największej ogólności. Gramatyka jako nauka miała stać się nauką „spekulatywną”, czyli  uniwersalną, abstrahującą od indywidualnego języka, obejmującą ogólne reguły jednakowe dla wszystkich języków. Wykład poświęcony będzie dziejom tej oryginalnej teorii językowej w średniowieczu.

Dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz jest profesorem uczelnianym w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje tamtejszym Zakładem Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Jest autorką książki „Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej” (Warszawa 2008) oraz artykułów poświęconych starożytnej i średniowiecznej filozofii języka. Jest aktywnym członkiem międzynarodowych mediewistycznych towarzystw naukowych, członkiem Zarządu PTF i Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej.

Wykład odbędzie się w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8. Początek o godz. 18.30. Wstęp jest bezpłatny. Organizatorami wydarzenia są: Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Instytut Filozofii UMK, Książnica Kopernikańska.

Skip to content