Sztuka fotografii

Opublikowano: 5 stycznia 2018 r.
Kategorie: Spotkania

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, 10.01.2017


Cykl comiesięcznych dwugodzinnych wykładów pod tym tytułem pomyślany jest jako wstęp do historii światowej i polskiej fotografii artystycznej. Ich celem jest zachęcenie słuchaczy do głębszego, samodzielnego poznania sztuki najnowszej, dla której fotografia jest podstawowym medium interdyscyplinarnych działań artystycznych. Cykl trwa od marca 2015 roku.

Tematami zrealizowanych już wykładów były:

2015/2016

 • Ogólny wstęp do historii oraz estetyki fotografii, omawiający podstawowe pojęcia, które są używane podczas wykładów,
 • Krótka historia fotografii,
 • Piktorializm,
 • Fotografia artystyczna XX wieku,
 • Cyfrowy zawrót głowy – fotografia artystyczna na przełomie XX i XXI wieku,
 • Obrazy światłem rysowane,
 • Wybitni fotografowie I połowy XX wieku: Witkacy, Radczenko, Man Ray.
 • Fotografia ojczysta Jana Bułhaka
 • Polska fotografia subiektywna i poszukująca
 • Fotografia powojenna – Polska fotografia artystyczna
 • Polska sztuka fotografii lat 80.
 • Fotografia artystyczna w Polsce po 1989 roku

2016/2017

NAJWYBITNIEJSI TWÓRCY FOTOGRAFII ŚWIATOWEJ

 • EADWEARD MUYBRIDGE
 • EUGÈNE ATGET
 • ZDZISŁAW BEKSIŃSKI JAKO FOTOGRAF I JAKO MALARZ
 • HELMUT NEWTON
 • PAWEŁ PIERŚCIŃSKI – KIELECKA SZKOŁA KRAJOBRAZU
 • Grupa f/64 USA
 • Edward Hartwig
 • Fotografia w Rosji na początku XX wieku
 • Wybitne postaci fotografii czeskiej i słowackiej
 • Artyści fotografii skandynawskiej
 • Muzea i edukacja fotograficzna w krajach skandynawskich
 • Zofia Rydet „Zapis socjologiczny”
 • Fotokolaż i fotomontaż w ujęciu historycznym

 

Cykl zamknięty postawieniem mocnej tezy estetycznej o „fotografii jako głównym medium sztuk wizualnych XXI wieku”.

Wykłady prowadzi Stanisław Jasiński, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK, a także znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

Osoby zainteresowane szczególnie innymi zagadnieniami z kręgu fotografii artystyczne mogą proponować inne tematy pisząc do prelegenta: stanislaw.jasinski@woak.torun.pl


NAJWYBITNIEJSI TWÓRCY FOTOGRAFII ŚWIATOWEJ

Bill Brandt – mistrz fotografii brytyjskiej

Spotkanie zaplanowane jest na środę 10 stycznia, początek o godzinie 1700

Zapraszamy!
Wstęp wolny!!!

[fot. Joanna Johansson]

Skip to content