Treść percepcji a realizm epistemologiczny

Opublikowano: 31 maja 2019 r.
Kategorie: Spotkania

Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 4.06.2019 (wtorek), godz. 18.00


W czwartek, 13 czerwca, zapraszamy na wykład w ramach cyklu Filozofowie w Książnicy. Naszym gościem będzie prof. Paweł Sikora z Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Początek prelekcji o godz. 18.30. Wstęp jest bezpłatny.

– Specyfika naszego postrzegania, jako kontaktu z jakąś zmysłową treścią powoduje, że tradycyjny spór realizm – idealizm w epistemologii wydaje się kłopotliwy na gruncie rozważań o percepcji – mówi prof. Sikora. – W moim przekonaniu różnorakie stanowiska w filozofii percepcji zawsze muszą zawierać komponent realnej treści, a tym samym nasze pojmowanie realności z perspektywy postrzegania musi ulec delikatnej korekcie. Jeśli filozofia percepcji niemal zawsze odwołuje się do przykładów, to w sferze konkretu szuka uzasadnienia dla swoich tez, te ostatnie zaś niejednokrotnie wykraczają poza problematykę stricte epistemologiczną, co sprawia, iż spór o treść percepcji okazuje się sporem w obszaru metafizyki doświadczenia. W mojej opinii, stanowisko którego bronię, dotyczące pojęciowego charakteru treści nie podważa realizmu epistemologicznego, wręcz przeciwnie – stanowi jego dobre wzmocnienie. Konsekwencją tego jest potwierdzenie znanego wszystkim utożsamienia idealizmu transcendentalnego z empirycznym realizmem – to zaś jest wyraźną tezą metafizyczną. Współczesna, analityczna filozofia percepcji (Sellars, McDowell) nie przez przypadek nawiązuje do powyższego utożsamienia – innymi słowy: krytykując mit danych nie podważa się realizmu, lecz szuka się dlań innego uzasadnienia.

Paweł Sikora pracuje w Instytucje Filozofii UMCS w Lublinie. Zajmuje się filozofią percepcji, zwłaszcza z perspektywy Kanta i idealizmu niemieckiego oraz filozofią polityczną libertarianizmu. Jest autorem dwóch monografii: Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej, wyd. UMCS, Lublin 2016 oraz Perspektywy filozofii Istnienia: Hegel – Heidegger, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.

Organizatorzy wykładu: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Instytut Filozofii UMK.

Skip to content