Wernisaż wystawy „Helena i Otton Steinbornowie”

Opublikowano: 4 września 2018 r.
Kategorie: Wystawy

Muzeum Historii Torunia, 07.09.2018 (piątek), godz. 17.00 – 19.00


To wystawa prezentująca historię człowieka niezwykłego, Niemca z pochodzenia, a Polaka z wyboru, który całe swoje życie poświęcił Polsce i Toruniowi. To opowieść o wielkim patriocie, społeczniku, działaczu kulturalnym i naukowym, lekarzu. Otton Steinborn (1868 – 1936) był jednym z najaktywniejszych działaczy na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę, przez co wielokrotnie naraził się władzom pruskim. Jego postawa wynikała nie tylko z patriotyzmu, ale także z głębokiego poczucia sprawiedliwości. Zabory były dla Steinborna czymś niezrozumiałym i nie do zaakceptowania. W listopadzie 1918 r. Otton Steinborn został członkiem zarządu Polskiej Rady Ludowej. 18 stycznia 1920 r. powitał wkraczające do Torunia Wojsko Polskie z płk. Stanisławem Skrzyńskim na czele. Tego samego dnia został pierwszym, komisarycznym burmistrzem Torunia, a funkcję tę pełnił do 9 lutego 1920 r. W okresie dwudziestolecia międzywojennego był członkiem wielu toruńskich stowarzyszeń m.in. Towarzystwa Naukowego i Konfraterni Artystów, był także współtwórcą Książnicy Miejskiej. Jednak największe zasługi oddał w Toruniu na polu działalności społecznej. Jako lekarz przez wiele lat pracował z osobami chorymi, szczególnie dotkniętymi chorobami wenerycznymi. Edukacja tych osób i nawoływanie ich do leczenia doprowadziło do uratowania wielu istnień ludzkich.

Wystawa jest także historią żony Ottona Steinborna – Heleny z domu Kawczyńskiej (1875 – 1952), która była spirytus movens w małżeństwie Steinbornów. Nie tylko wspierała męża we wszystkich działaniach, ale sama aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Była artystką (amatorką), poetką, nauczycielką i podobnie jak mąż wielką patriotką, działaczką społeczną i niepodległościową. W czasie zaborów prowadziła nielegalne nauczanie języka polskiego, historii i polskiej literatury. Należała do kilku polskich towarzystw i zajmowała się działalnością charytatywną. W czasie II wojny światowej nauczała na tajnych kompletach.

Przygotowywana ekspozycja jest opowieścią o ludziach nietuzinkowych, których nazwisko powinno być zapamiętane przez potomnych. Dzięki pomocy wnuków państwa Steinbornów oraz materiałom archiwalnym zachowanym w toruńskich instytucjach kultury i nauki pokazana zostanie historia miłości Ottona i Heleny Steinbornów, ich życie, wszechstronna działalność oraz dokonania. Odtworzony zostanie fragment pokoju z mieszkania przy ul. Łaziennej w Toruniu, w którym odbywały się często ważne ( nie zawsze legalne) spotkania, wykorzystane będą pamiątki rodzinne, fotografie, rękopisy, a nawet meble i przedmioty codziennego użytku.

Aleksandra Mierzejewska

Helena i Otton Steinbornowie. Dobro Rzeczpospolitej – najwyższym prawem.
Wystawa dofinansowana ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra.
Termin: 8 września – 18 listopada 2018
Miejsce: Muzeum Historii Torunia
Kurator: Aleksandra Mierzejewska

Skip to content