Wernisaż wystawy malarstwa E Wiśniewskiej i E Piechnik.

Opublikowano: 17 maja 2019 r.
Kategorie: Wystawy

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, 05.06.2019 (środa), godz. 18.30


Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Wiśniewskiej i Elizy Piechnik „Świat, w którym żyjesz. Świat, którego pragniesz”.

Wystawa trwa: od 5 do 12 czerwca 2019 r.

Sztuka otacza nas ze wszystkich stron. Tworzy ją artysta – człowiek uduchowiony, obdarowany niezwykłą wrażliwością. Artysta patrzy na świat przez pryzmat emocji, by potem tak postrzeganą i rozumianą na swój sposób rzeczywistość wyrazić w swych dziełach. Dla malarza płótno staje się nośnikiem jego doznań duchowych. Za sprawą swej wrażliwości widzi różne znaki, gesty, słowa, które nie są widzialne dla przeciętnych zjadaczy chleba.

Tak zrodziła się wystawa „Świat, w którym żyjesz. Świat, którego pragniesz”.
Czym jest?

Zbiorem obrazów, które są dziećmi emocji, wspomnień, głębokich przeżyć wewnętrznych, a także przedstawieniem subiektywnego punktu widzenia obu artystek.
Obrazy Elżbiety na pierwszy rzut oka różnią się od obrazów Elizy. Wydają się dotyczyć różnych domen. Lecz tylko pozornie. Cechują się odmiennym wykonaniem – stylem, techniką, treścią i charakterem, ale można odnaleźć myśl, która je łączy.
Eliza poświęca część wystawy podróżom – miejscom, które pokochała i tym, które pragnie odwiedzić, bowiem świat jest nieograniczoną inspiracją dla artystki. Pozostałe obrazy zrodziła miłość do bliskich, ponieważ to oni są źródłem największych emocji.
Wszystkie prace przesiąknięte są ukrytymi znaczeniami, skrywają uczucia artystki, są próbą odnalezienia siebie. Określają wewnętrzne sprzeczności i stosunek do problemów egzystencjalnych. W każdym obrazie gra nutka samotności i zagubienia wynikająca z niemożności określenia swojego miejsca na ziemi i zdefiniowania pojęcia spełnienia.

Odbiór dzieł sztuki zawsze jest bardzo subiektywny, ale każdy w obrazach odnajdzie cząstkę siebie i w jakiś sposób zidentyfikuje się z uczuciami artystki. Wiele aspektów życia odbieramy podobnie, a obcowanie ze sztuką otwiera drzwi do poznania siebie.

Obrazy Elżbiety powstały pod wpływem nieustającego i dziecinnego wręcz zachwytu dla rzeczy, których zdecydowana większość ludzi po prostu nie zauważa. Tak małe w swej istocie wszelkie dmuchawce, pióra, pajęczyny czy pozornie zwykły szron, stały się obiektem fascynacji artystycznych. Są to, jak mówi, cuda natury. Ich piękno stworzone przez Boga, a także zachwyt zdjęciami zaprzyjaźnionej fotografki Doroty Grochowskiej zainspirowało do stworzenia cyklu „Dandelion”, skupiającego płótna o tematyce rzeczy ulotnych. Ale też niezwykle istotnych w łańcuchu życia, nazwanych przez nią „drobnymi elementami systemu Boga”. To także zawoalowane ikony pragnień i ponadczasowości. Artystka, w całej swojej wrażliwości, nie pozostała jednak tylko przy rzeczach realnych, namacalnych.
Metafizyczny charakter drugiego cyklu „Kobiety Boga” jest wynikiem jej wiary. Te nacechowane symbolami obrazy, o surrealistycznym zabarwieniu, są nie tylko odsłonięciem jej duchowej wewnętrznej architektury bytu, nadającej właściwy kierunek w życiu, ale też ukazaniem kobiety jako wyjątkowej, niezwykle ważnej w oczach Boga, obdarowanej szczególnym potencjałem. Nie sposób też nie zauważyć ekspresji w obu cyklach. Fascynacja niezmierzoną gamą kolorów ma w jej obrazach swój udział i znaczenie symboliczne.

 Co jest wspólnym mianownikiem prac obu artystek?
 
Ich pragnienia, translokacja w inny czas i inną przestrzeń, w wymiar duchowy. Bowiem, nie wszystko to, co jest realne, fizyczne, do czego dążymy w tym życiu jest tym, czego tak naprawdę pragniemy.
Obrazom uczestniczącym w wystawie „Świat, w którym żyjesz. Świat, którego pragniesz” towarzyszą wiersze autorstwa Elżbiety Wiśniewskiej, stanowiące opisy obrazów bądź też indywidualne, nie literalne postrzeganie ich treści. Cykl „Kobiety Boga” podparty jest wybranymi fragmentami Biblii, które autorka obrazów uznała za właściwy opis, nadający tor rozumienia, gdyż obrazy tego cyklu stanowią według niej przesłanie. Bowiem, ich zadaniem jest nakłonić do refleksji, czy rzeczy, pieniądze, władza – wszystkie materialne zdobycze ludzkiego konsumpcjonizmu są w stanie całkowicie zaspokoić nasze wewnętrzne „Ja”, dać szczęście, wewnętrzną harmonię i pewność istnienia nie tylko tu, na ziemi? Obrazy z rozpoczętego cyklu „Kobiety Boga” mają uzmysłowić nam, że jednak nie…

Współpraca obu artystek w zakresie wystawy „Świat, w którym żyjesz. Świat, którego pragniesz” ma swój początek na Facebooku. Tam, będąc członkiniami jednej z grup artystycznych, zawarły znajomość, a Eliza wyszła z propozycją wspólnej wystawy. Współdziałanie odbywało się więc zdalnie. Ta internetowa przestrzeń, jak widać, pozwala na spotkania ludzi z potencjałem i dzielące kilometry nie mają znaczenia, jeśli ma się coś ważnego do powiedzenia światu, a dodatkowo wynika z tego przyjaźń.

—————————————————————————————-

Szczególne podziękowania dla naszych synów – ElektrOza (Szymon Piechnik) za wspaniałą muzykę skomponowaną przez niego specjalnie na wernisaż tej wystawy, i Tomasza Wiśniewskiego za tłumaczenie tej publikacji na język angielski, oraz za wsparcie ich obu.

Życzymy przyjemnego odbioru naszych prac, poezji i wielu refleksji oraz pozytywnych przemyśleń, które Państwo wyniosą z tej wystawy.

Skip to content