Wernisaż wystawy Pauliny Sylwestrowicz „Protomateria”

Opublikowano: 23 października 2019 r.
Kategorie: Wystawy

Galeria Forum – Wydział Sztuk Pięknych UMK, 24.10.2019 (czwartek), godz. 13.00


PROTOMATERIA

„Zarówno w rzeźbie jak i w rysunku przedstawiam postać człowieka, gdzie jego materialność jest pretekstem do podejrzenia obrazu jego psychiki. Ciało staje się tu parafrazą tego, co wewnętrzne i niematerialne. Deformacja i fragmentacja w tych pracach ujawnia emocjonalny stan podmiotu poprzez wykorzystanie anatomicznego braku. To gra z istniejącą w umyśle idealną mapą człowieka, przemieszaniem się elementów mapy fizycznej i emocjonalnej. W formie biologicznej jest zawarty skomplikowany ruch, oscylacja wielu zintegrowanych części, dlatego zawsze starałam się szukać formy rozgrywającej się w czasie, szukając w niej wielości napięć, kierunków i intencji.  

Prezentowane prace są ze sobą ściśle połączone, jest to związane z tym w jaki sposób powstawały koncepty na których pracowałam. To czas kiedy zaczynałam tworzyć rzeźby z rysunków, powstały też rysunki inspirowane rzeźbą. Nie chodziło jednak o tworzenie kopii. Ujawnił się dla mnie spekulatywny charakter rysunku: niedorysowanie, linie wychodzące poza obrys, linie szukające, mapujące topografię myśli tworzącej zarys – nazywam je liniami potencjalnego rozwoju formy. Kiedy pracuję z gliną, zauważyłam, że forma tworzy się jakby sama, powstając jak gdyby na podstawie swojego własnego DNA, materii…protomaterii, czyli takiej materii podstawowej z której stworzony jest cały wszechświat.”

Skip to content