Wizyta studyjna #2: Lublin

Opublikowano: 2 sierpnia 2018 r.
Kategorie: Warsztaty

Spółdzielnia Socjalna Kulturhauz w Toruniu, 18-19.08.2018


Cykl wizyt studyjnych ma na celu bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych, przedstawicielami spółdzielni socjalnych z obszaru sektora kreatywnego w wybranych miejscowościach. Przewidziany jest jako integracja środowisk lokalnych oraz integracja środowiska ekonomicznego z młodymi animatorami kultury. To szansa na wymianę informacji i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w dalszym działaniu alternatywnych organizacji.

Szczegółowy program i harmonogram wizyty wkrótce.
(w programie znajdą się m.in. spotkania w Centrum Kultury w Lublinie, Wspólna Przestrzeń, Spotkania Kultur).

Udział w wizytach studyjnych jest bezpłatny – organizator pokrywa koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia.

Projekt skierowany jest do Kulturotwórców z województwa kujawsko-pomorskiego

Zapisy pod adresem: koalicjakulturotworcow@gmail.com

///

Czym jest Koalicja Kulturotwórców?

To projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Kulturhauz w Toruniu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Ma on na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników kultury w zakresie tworzenia i zarządzania projektami społeczno-kulturalnymi inicjowanymi na rzecz lokalnych społeczności poprzez utworzenie koalicji, sieci współpracy, o zasięgu regionalnym (woj. kujawsko-pomorskie). Tytułowi Kulturotwórcy to współcześni organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego, kreujący innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze.

//

Działanie dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Skip to content