Baśń – narzędzie pracy z dziećmi | nabór dla nauczycieli

Opublikowano: 19 maja 2020 r.

Data i czas
20 maja 2020 r. (środa) – 2 czerwca 2020 r. (wtorek)
12:00–23:00

Lokalizacja
_Wydarzenie on-line (on-line)

Kategorie
Warsztaty

Organizator
Teatr im. Wilama Horzycy

Wczytuję mapę...

IDEA
Koncepcja projektu powstała w inspiracji tegoroczna premierą „Alicji w Krainie Czarów” w reżyserii Pawła Paszty oraz teorią austriackiego psychologa i pedagoga Bruno Bettelheima dotyczącą baśni jako narzędzia wspierającego rozwój emocjonalny dziecka (“Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni”), a także na podstawie naszych rozmów z toruńskimi nauczycielkami szkół podstawowych.

Alicja jest bohaterką, która przechodzi proces dorastania. W spektaklu jej droga w dorosłość pokazana jest poprzez podróż w krainę absurdalnych wydarzeń, snu i podświadomości. Co znaczy dorosnąć? “Odkryć siebie samego”. Znaczy to zatem: nauczyć się być sobą, a nie dopasowywać do innych. Alicja, doświadczając kolejnych spotkań, nabiera odwagi i zdolności podejmowania decyzji. Buntując się, także przeciw podejściu do życia wielu napotykanych postaci, wykształca swoje poglądy.

Traktujemy zatem „Alicję w Krainę Czarów” jako opowieść o dorastaniu i szukaniu swojej tożsamości. Jest to zgodne z teorią Bettelheima, wg którego lektura baśni ułatwia zrozumienie świata i wspiera radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z dorastaniem. „Baśnie pomagają dziecku w odkrywaniu własnej tożsamości i własnego powołania, wskazując zarazem, jakich potrzebuje ono doświadczeń, aby rozwinąć swój charakter”.

DLA KOGO?
Projekt kierujemy do nauczycieli klas I-VI szkół podstawowych z Torunia i okolicznych powiatów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności dot. stosowania baśni jako narzędzia edukacyjnego do pracy z dziećmi oraz pogłębić znajomość twórczych metod prowadzenia zajęć online.

PRZEBIEG PROJEKTU
„Baśń – narzędzie pracy z dziećmi” to kompleksowy projekt, oparty na modelu uczenia się przez doświadczenie D. Kolba, który bazuje na wykorzystaniu w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności.
Nasze działania dzielą się na kilka etapów:

1. Każdy z uczestników projektu wybierze jedną klasę, która weźmie udział w warsztatach inspirowanych spektaklem i metodą Bettelheima prowadzonych przez aktorów lub pedagożki związanych z Teatrem. Czas trwania zajęć to trzy godziny lekcyjne, które poprzedza obejrzenie ok. 45 min. filmu, nagranego przez obsadę spektaklu, wprowadzającego dzieci w świat „Alicji w Krainie Czarów”. W tym warsztacie nauczyciel pełni rolę obserwatora.
Warsztaty mogą się odbyć online w terminie czerwiec lub wrzesień 2020.

2. Uczestnicy projektu wezmą udział w trzech dniach warsztatów prowadzonych przez reżysera „Alicji w Krainie Czarów” oraz pedagożki odpowiedzialne za stworzenie scenariuszy zajęć do spektaklu. Ich celem będzie:

– podjęcie refleksji nt. przeprowadzonych w klasach warsztatów poprzez wymianę doświadczeń i omówienie zajęć;
– zwiększenie wiedzy nt. metody Bettelheima i umiejętności konstruowania zajęć na jej bazie;
– zwiększenie wiedzy i umiejętności zastosowania twórczych, aktywnych metod prowadzenia warsztatów online.
Warsztaty te odbędą się online na przełomie czerwca i lipca 2020 – ich termin zostanie ustalony z uczestnikami.

3. Uczestnicy pod opieką prowadzących opracują własne scenariusze zajęć oparte na wybranych przez siebie baśniach, a następnie na ich podstawie poprowadzą lekcje w terminie wrzesień – październik 2020. Każdy nauczyciel może wybrać jedną klasę, dla której przeprowadzi zajęcia w wymiarze 45 min.

4. Autorskie scenariusze stworzone przez uczestników wejdą w skład publikacji podsumowującej projekt, którą wydrukujemy w 500 egzemplarzach i rozdystrybuujemy w województwie oraz udostępnimy w wersji elektronicznej do ściągnięcia na naszej stronie internetowej.

Nad projektem będzie czuwała ewaluatorka, która pomoże nam na bieżąco monitorować proces edukacyjny oraz stopień realizacji rezultatów. Po ukończeniu kursu nauczyciele otrzymają zaświadczenie z wyszczególnionymi godzinami oraz programem projektu.

Ze względu na pandemię oraz stale zmieniającą się sytuację związaną z funkcjonowaniem szkół, chcemy zapewnić, że przebieg projektu oraz terminy będziemy dostosowywać do panujących warunków oraz indywidualnych możliwości i potrzeb każdej osoby uczestniczącej, jednak nie dalej niż do końca listopada 2020.

ZASADY NABORU
Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą:
– przesłanego formularza internetowego https://forms.gle/Bd1iht6i2ihWYTdd6
– wiadomości e-mail wysłanej na adres k.pagowska@teatr.torun.pl (w treści prosimy o przesłanie nazwy reprezentowanej szkoły, jakie przedmiotu i jakie klasy Państwo uczą oraz krótkiej odpowiedzi na pytanie – co wzbudziło Państwa chęć do wzięcia udziału w projekcie?)
do 2 czerwca 2020.

Opłata za udział w całym projekcie wynosi 55 zł.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, jednak koordynatorka zastrzega sobie prawo, by w przypadku więcej niż 2 zgłoszeń reprezentujących jedną placówkę, dokonać wyboru 2 osób.

Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona do 20 osób – po 10 z klas I-III i IV-VI.

PROWADZĄCY WARSZTATY
Paweł Paszta – reżyser i pedagog. Od września 2017 zastępca dyrektora ds. artystycznych w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu, a także zastępca dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT i Festiwalu Pierwszy Kontakt. W roku 2012 ukończył z wyróżnieniem Wydział Reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej, uzyskując tytuł magistra sztuki, a w 2016 roku Szkołę Wajdy – kurs Studio Prób. Umiejętności i doświadczenie pedagogiczne zawdzięcza wieloletniej pracy w charakterze prowadzącego warsztaty i przygotowującego spektakle zarówno z młodzieżą, jak i dorosłymi. Ukończył 3-stopniowy kurs instruktorów dramy (w sumie 300 godzin kursu) w Mazowieckim Centrum Edukacji Kulturalnej, prowadzony m.in. przez Halinę Machulską i Annę Dziedzic.

Katarzyna Pągowska – animatorka i menadżerka kultury, trenerka, pedagożka teatru. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Koordynatorka, kuratorka oraz animatorka projektów z dziedziny animacji kultury i edukacji kulturalnej finansowanych ze środków m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Województwa Łódzkiego i Kujawsko-Pomorskiego. Uzyskała dyplom magistra Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku kulturoznawstwo ze specjalizacją zarządzanie kulturą.

Katarzyna Peplinska-Pietrzak – pedagożka teatru, specjalistka ds. promocji i edukacji w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Absolwentka performatyki na UJ, doktorantka w Katedrze Peformatyki UJ. Współpracowała m.in. z Teatrem Ludowym w Krakowie przy projekcie „Przewodnicy zmysłów” skierowanym do osób niewidomych i słabowidzących finansowanym przez MKiDN. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, seniorami oraz z osobami z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Uczestniczka kursu choreografii eksperymentalnej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Skip to content