Czwartek z filozofią | Ptaki w kulturze człowieka

Opublikowano: 6 maja 2021 r.

Data i czas
20 maja 2021 r. (czwartek)
18:30–20:30

Kategorie
Spotkania

Organizator
Centrum Kultury Dwór Artusa

Mapa niedostępna

Najbliższy Czwartek z filozofią będzie poświęcony związkom między obserwacjami ptaków i ornitologią a filozofią.
Jesteście zdziwieni i czytacie raz jeszcze pierwsze zdanie?
Pytanie o owe związki jest jak najbardziej zasadne, gdyż sposób, w jaki postrzegamy zwierzęta, świadczy o naszym stosunku do przyrody. Dlatego też obserwacje ptaków i – szerzej – ornitologia wiążą się z filozofią, szczególnie z tą jej dziedziną, jaką jest filozofia przyrody.
Historia ornitologii ukazuje nam także przemiany naszych wyobrażeń o przyrodzie. Śledząc dzieje tej nauki, rozpoznajemy, jak zmienia się nasze postrzeganie natury i jak tym samym ewoluuje filozofia przyrody. Widzimy, jak przechodzimy od mitycznego, sakralnego pojmowania natury, do jej racjonalnego i naturalistycznego opisu – a obecnie do jej ilościowej, zmatematyzowanej parametryzacji. Współczesny obraz przyrody jest diametralnie różny od tego, jaki tworzyli nasi przodkowie.
Czy jest jeszcze miejsce na jakąś sakralność w naszym współczesnym widzeniu natury? Czy może to przywrócić jej estetyzacja? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć już 20 maja w Sali Wielkiej [Toruń, Rynek Staromiejski 6], a także na artusowym Facebooku i YouTubie.
Dr Zbigniew Pietrzak – adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, z wykształcenia także leśnik i inżynier środowiska. Zajmuje się historią i filozofią oraz metodologią nauk przyrodniczych, szerzej zaś także ontologią (ontologią przyrody), jak i również teorią poznania (możliwościami kognitywnymi zwierząt). Interesuje się także problemami ekologii i środowiska naturalnego. Swoje badania z historii oraz filozofii nauki poświęcił między innymi twórczości filozofa i ojca nowoczesnej chemii – Roberta Boyle’a (1927-1691). Oprócz kilku artykułów poświęconych temu uczonemu jest autorem monografii zatytułowanej Roberta Boyle’a teoria nauk empirycznych. Przyczynek do genezy paradygmatu nauk empirycznych (w druku). Prywatnie zajmuje się ornitologią – biologią i ekologią ptaków oraz zmianami awifauny spowodowanymi presją człowieka i zmianami klimatycznymi.
Skip to content