Historyzm toruński XIX-XX w. detal-licznie: archiwalne fotografie z Książnicy Kopernikańskiej

Opublikowano: 6 kwietnia 2021 r.

Data i czas
12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek)
18:00–20:00

Kategorie
Spotkania

Organizator
Książnica Kopernikańska

Mapa niedostępna

W poniedziałek, 12 kwietnia, zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu 'Zabytki młodszego pokolenia – Retro’. Katarzyna Kluczwajd wspomni Toruń z przełomu XIX i XX w. Wspomnienia zilustruje archiwalnymi fotografiami ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej. To na początek. Potem zaprezentuje nowe ustalenia na temat zabudowy toruńskiego śródmieścia, architekta Ericha Jerusalema i jego Nowego Jerusalem wokół restauracji-ogrodu Tivoli (ul. Bydgoska 12), a także realizacji idei miasta-ogrodu. Początek o godz. 18.00.
Kolejne spotkania: 10 maja i 14 czerwca. Zawsze o godz. 18.00.
’Zabytki młodszego pokolenia – Retro’ to cykl spotkań poświęconych sztuce i kulturze dawnego Torunia. Tematycznie nawiązuje do konferencji 'Zabytki toruńskie młodszego pokolenia’ przygotowywanych od 2015 r. przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Książnicę Kopernikańską. W trakcie comiesięcznych spotkań online omawiamy zagadnienia, którym poświęciliśmy uwagę podczas kolejnych sesji sympozjum. Teraz owe tematy powracają do nas w nowych wersjach – znacznie rozszerzonych, uzupełnionych o najnowsze ustalenia, zilustrowanych większą liczbą materiałów ikonograficznych i opatrzonych autorskim komentarzem Katarzyny Kluczwajd.
Skip to content