INŻ. Z. Wojciechowski. Torunianin z wyboru, autor „Kroniki elektrowni, gazowni i tramwajów”

Opublikowano: 7 października 2021 r.

Data i czas
28 października 2021 r. (czwartek)
17:00–19:00

Lokalizacja
Muzeum Historii Torunia (Łazienna 16)

Kategorie
Spotkania

Organizator
Muzeum Okręgowe w Toruniu

Wczytuję mapę...

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Tajemnice toruńskich historii”.
Tym razem gościć będziemy Roberta Kolę z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Gdańsku, Pracownia Terenowa w Toruniu, który opowie o nietuzinkowej postaci, jaką był inż. Zygmunt Wojciechowski.
INŻ. ZYGMUNT WOJCIECHOWSKI.
TORUNIANIN Z WYBORU,
KRONIKARZ PRZEMIAN TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY MIASTA
CZASÓW II RZECZYPOSPOLITEJ
W 2020 roku, staraniem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddziału Toruń, udostępniono drukiem maszynopis Kroniki Elektrowni, Gazowni i Tramwajów. Autor obszernego ilustrowanego dzieła o niezwykłej wartości dokumentalnej, inżynier elektrotechnik, wychowanek szwajcarskiego Technikum Winterthur, w roku 1920 osiedlił się w Toruniu. Po krótkotrwałej pracy w Biurze Budowy Elektrowni w Gródku, trwale związał się z tytułowymi przedsiębiorstwami, stanowiącymi niemalże do końca okresu międzywojennego jeden zakład miejski. Tutaj pracował na stanowiskach kierowników działów, a w 1938 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Elektrowni i Tramwajów. Zmarł tuż po II wojnie światowej w 1946 roku. Muzeum Okręgowe zaprasza na spotkanie z Robertem Kolą – pomysłodawcą, zarazem redaktorem wydania książkowego Kroniki, której oryginał znajduje się w zasobach Archiwum Państwowego w Toruniu.
Kronika jest pracą bogato opatrzoną fotografiami, które przede wszystkim pokazują infrastrukturę techniczną miasta, ale również ulice, parki, skwery, budynki oraz mieszkańców Torunia z okresu międzywojennego.
Zapraszamy serdecznie!
Podpis do zdjęcia:
Konstrukcja skrzyżowania dwutorowej linii I z dwutorową linią III na pl. Bankowym,
ze zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu
Skip to content