Konstytucja 3 maja 1791 roku i konstytucje II Rzeczypospolitej

Opublikowano: 23 kwietnia 2021 r.

Data i czas
3 maja 2021 r. (poniedziałek)
12:00–14:00

Kategorie
Spotkania

Organizator
Książnica Kopernikańska

Mapa niedostępna

W poniedziałek, 3 maja, zapraszamy na rocznicową prelekcję Mateusza Hübnera z UMK oraz Instytutu Historii PAN. Toruński naukowiec opowie o Konstytucji 3 maja oraz konstytucjach II Rzeczypospolitej.
Mateusz Hübner: W maju tego roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – pierwszej ustawy zasadniczej na kontynencie europejskim. Konstytucja ta, ustanawiając dziedziczną monarchię konstytucyjną, skierowała Rzeczpospolitą Obojga Narodów na drogę reform, które powstrzymała zbrojna interwencja Rosji. Państwo polsko-litewskie upadło w 1795 roku, ale przetrwała pamięć o dziele Konstytucji 3 maja.
Pierwsza konstytucja odrodzonej po I wojnie światowej Polski – uchwalona sto lat temu – w preambule odwołała się właśnie do Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 roku. Ustawa zasadnicza z 17 marca 1921 roku była konstytucją państwa demokratycznego – w przeciwieństwie do konstytucji kwietniowej, która weszła w życie 24 kwietnia 1935 roku w okresie autorytarnych rządów obozu piłsudczykowskiego.
Na zdjęciu: obraz Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”, 1891
Skip to content