Konstytucja Odrodzonej Polski | wykład prof. Jarosława Kłaczkowa

Opublikowano: 9 marca 2021 r.

Data i czas
17 marca 2021 r. (środa)
20:00–20:40

Kategorie
Spotkania

Organizator
Centrum Kultury Dwór Artusa

Mapa niedostępna

Marzec to miesiąc, w którym wspominamy drogę do niepodległej Polski, która przebiegała bardzo długo, a zakończyła się uchwaleniem Konstytucji Marcowej zwanej także Konstytucją Odrodzonej Polski.
W czasie wykładu prowadzonego przez profesora Jarosława Kłaczkowa poznamy historyczne meandry, jakie do niej prowadziły.
W 1914 roku nikt nie przypuszczał, że wolność przyjdzie 4 lata później. Tym niemniej po Akcie 5 listopada 1916 roku sprawa polska, wbrew intencjom ich twórców, uległa umiędzynarodowieniu. Jednym z elementów tej nowej politycznej układanki stało się powołanie w 1917 roku najpierw Tymczasowej Rady Stanu, a następnie Rady Regencyjnej.
Z punktu widzenia myśli konstytucyjnej pozostałością po tym okresie pozostał projekt konstytucji przygotowany przez Tymczasową Radę Stanu oraz dekret Rady Regencyjnej z 14 listopada 1918 roku o przekazaniu władzy Józefowi Piłsudskiemu. Sam Naczelnik Państwa w swoim już dekrecie użył pojęcia jasno wskazującego na republikańską przyszłość ustrojową Polski. W dobie tworzenia się państwa bardzo szybko przystąpiono do prac nad konstytucją. Powstały trzy projekty nazwane później trochę egzotycznie i enigmatycznie projektami: ludowym, amerykańskim i francuskim. Później powstała jeszcze bardziej tajemniczo brzmiąca Ankieta. A dopiero potem znana już szeroko Mała Konstytucja, Statut Organiczny Województwa Śląskiego i prace nad konstytucją.
Jej finał miał miejsce w marcu 1921 roku, a tytułowa konstytucja będąca przedmiotem wykładu (z jej nowelizacją w sierpniu 1926 roku) obowiązywała do 1935 roku.
Jarosław Kłaczkow – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2011-2014 zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki. Były prezes toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz kierownik Zakładu Historii XX wieku. Aktualnie kieruje Katedrą XIX-XX wieku i Historii Najnowszej w Instytucie Historii i Archiwistyki. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Torunia, a także Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk (PAN). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii społeczno-politycznej Polski XIX i XX wieku. Autor kilkunastu monografii, albumów, podręczników. Współautor Atlasu miasta Torunia. Redaktor serii wydawniczej O Niepodległą i Jej trwanie.
Skip to content