Mass Ornament – Wernisaż prac Agaty Przyżyckiej

Opublikowano: 21 września 2021 r.

Data i czas
22 września 2021 r. (środa)
19:00–20:45

Kategorie
Wystawy

Mapa niedostępna

MASS ORNAMENT / Agata Przyżycka
Rozsmakowana w ciele (z rubensowskim umiłowaniem dla kształtu, obsesyjnym zacięciem Szapocznikow i geometryczną precyzją Kulik) Agata Przyżycka tworzy złożone kompozycje z dowolnie zmodyfikowanych jego fragmentów. Zmultiplikowane w pracach artystki sylwetki konstruują zmysłową masę, czasem ściśle zbitą, innym razem swobodnie falującą, układającą się w meandrujący ornament bądź harmonijną mandalę. Wypracowany przez twórczynię indywidualny, artystyczny język charakteryzuje się z jednej strony pewną regularnością układów, matematycznym rytmem powtórzeń, z drugiej zaś radykalną intymnością, erotyzmem, biologiczną materialnością. Powstałe przy użyciu malarstwa i fotografii jako medium dzieła pozostają wielowymiarowe, reprezentują świeżość spojrzenia i proponują odbiorcy nowe plastyczne jakości.
Pastelowe, gradientowe, wysublimowane estetycznie kompozycje Torunianki odznaczają się bezbłędnym warsztatem artystycznym. Jednak o sile jej dzieła świadczy także mnogość tropów interpretacyjnych, które można w kontakcie z nim obrać. Obojętnie czy widz przyjmie perspektywę krytyczną czy formalną, odnajdzie w pracach artystki potencjał emancypacyjny, subwersywny czy podda je analizie semantycznej – wszystkie strategie odbioru są tu równoważne i jednakowo usprawiedliwione. W myśl estetyki gadamerowskiej- sztuka ma zapraszać adresata do gry, zachęcać go do zabawy w odkodowywanie znaczeń i sensów. Hipnotycznie cielesne pejzaże Przyżyckiej najpierw wabią atrakcyjnością, aby następnie rzucić takie wyzwanie współgrającemu.
Tytułowy mass ornament to motyw zaczerpnięty z eseju niemieckiego teoretyka Siegfrieda Kracauera podejmującego się analizy widowisk, w których ciało jednostki staje się elementem większego, abstrakcyjnego wzoru i służy wyłącznie do utrzymania sensu całości skomplikowanej struktury. Ludzki ornament kwestionuje granicę między twórczą indywidualnością, a zdyscyplinowaną produkcją.
„Nośnikiem ornamentu jest ludzka masa. (…) Ornament jest celem samym w sobie, jest dwuznaczny tak jak abstrakcja. (…) Zastosowana w ornamencie masowym figura ludzka rozpoczęła wyprawę od nabrzmiałego organicznego przepychu i indywidualnej postaci w stronę tej anonimowości, ku której się wyalienowała, podczas gdy otacza ją rzeczywistość, a promieniujące z istoty człowieka doświadczenia rozmywają kontury widocznej, naturalnej postaci.”
Kuratorka wystawy: Aleksandra Wantuch
__________________________________________________________________________
Agata Przyżycka – ur. w 1992 roku w Toruniu. W 2016 roku obroniła pracę dyplomową na ASP w Gdańsku, obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Prezentowała swoją twórczość na wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu, w Kolonii Artystów i Akademii Sztuki Pięknych w Gdańsku i Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Jej obrazy znajdują się m.in. w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku. Finalistka licznych konkursów i festiwali malarskich oraz zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień – m.in. w VI Przeglądzie Młodej Sztuki „Świeża Krew” (Wrocław, 2016), II Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona Wyczółkowskiego (Bydgoszcz, 2016), Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Wojciecha Fangora (Gdańsk, 2015) czy Ogólnopolskim Konkursie Malarskim AleSztuka! (Kraków, 2015 / Gdańsk, 2016).
Mio Piano wraz z artystką zapraszają
23 września od godz. 19.00 / ul. Dworcowa 1a, Toruń.
Skip to content