Probaltica: Muzyka Kompozytorów Toruńskich

Opublikowano: 2 września 2020 r.

Data i czas
13 września 2020 r. (niedziela)
18:00–20:00

Kategorie
Koncerty

Mapa niedostępna

Utwory: Magdalena Cynk – Mozaika, Ewa Fabiańska-Jelińska – BallaDo-BallaRe na flet i fortepian, Kazimierz Serocki – Sonatina na puzon i fortepian, Zuzanna Koziej – Impulso, Rafał Kłoczko – Pajace, Jędrzej Roch Rochecki – Influencje

Wykonawcy: Sepia Ensemble, Paulina Graś-Łukaszewska – flet, Wojciech Jeliński – puzon, Tomasz Sośniak –fortepian, Olga Winkowska – skrzypce I, Ostap Mańko – skrzypce II, Kamil Babka – altówka, Anna Szmatoła – wiolonczela, Aleksandra Dzwonkowska-Wawrzyniak – instrumenty perkusyjne

Pomorskie Towarzystwo Muzyczne zostało powołane 18 marca 1921 roku na wniosek Konfraterni Artystów. Zawsze zajmowało się organizowaniem wydarzeń kulturalnych, poszerzaniem oferty muzycznej w regionie oraz edukacją. Do jej najważniejszych zasług należy założenie Konserwatorium Muzycznego, obecnego Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Wtedy było to wydarzeniem na miarę krajową. Dzięki utworzeniu Konserwatorium Toruń urósł do roli ważnego ośrodka kultury muzycznej w kraju. PTM organizowało koncerty w Toruniu i w innych miastach Pomorza, na których wykonawcami byli wybitni muzycy. Przez wiele lat działała symfoniczna i kameralna orkiestra PTM, którą dyrygowali Adam Kuryłło, założyciel Towarzystwa i jego członek honorowy. Tradycją były koncerty uczniów i nauczycieli. Pierwszy taki koncert miał miejsce 8 maja 1921.Po wojnie kontynuowano tradycje koncertowe, zwłaszcza międzyszkolne popisy. Towarzystwo jednak zawiesiło swoją działalność w1998. Po 15-letniej przerwie w listopadzie 2012 roku powróciło do tradycji organizowania koncertów i działalności edukacyjnej. Zaproponowało też stały cykl koncertów towarzyskich, których istotą i głównym celem jest kształtowanie muzycznej tożsamości melomanów i muzyków regionu w oparciu o związek z regionem, tradycją i twórczością współczesną. Wielkim zainteresowaniem cieszą się koncerty wspomnieniowe (in memoriam ) dedykowane wybitnym postaciom życia muzycznego w Toruniu. Duże znaczenia mają koncerty poświęcone muzyce współczesnej, w której prezentowane są utwory toruńskich twórców. Co roku w październiku Towarzystwo proponuje z okazji Dnia Edukacji Narodowej koncerty towarzyskie pn Vivant Professores. Jest także stały cykl koncertowy Wirtuozi Klasyki, mający promować wybitnych młodych instrumentalistów.
PTM prowadzi również działalność edukacyjną. W Ośrodku UMK w Bachotku oraz w Górznie organizuje dwa razy w roku regularne warsztaty instrumentalne w ramach Muzycznych Wakacji z Pasją dla dzieci i młodzieży z naszego regionu.

Sepia Ensamble
Zespół powstał w 2012 roku w Poznaniu, z inicjatywy Artura Kroschela i Rafała Zapały, pełniących funkcję kierowników artystycznych. W jego skład wchodzą muzycy, których łączy szczególna pasja wykonywania muzyki najnowszej. Zespół organizuje koncerty w poznańskich instytucjach kulturalnych, głównie w Akademii Muzycznej, jak również stara się wypełniać nową muzyką niestandardowe miejsca, poszerzając przy tym akustyczne brzmienia o środki elektroniczne. Sepia Ensemble w swoim repertuarze posiada utwory polskich kompozytorów, cały czas powiększając swój repertuar o partytury szczególnie interesujących twórców ze świata.
W grudniu 2012 roku zespół zrealizował dwa projekty z okazji Roku Cage?a, na które złożyły się dzieła amerykańskiego artysty, a rok później dwukrotnie wystąpił podczas Festiwalu Muzyki Elektroakustycznej Musicacoustica-Beijing w Pekinie. Od 2013 roku pełni rolę zespołu-rezydenta Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, a od 2014 roku realizuje szczególny projekt artystyczny Zooming, cykl koncertów poświęconych współczesnej muzyce poszczególnych krajów. Grupa koncertowała także podczas Międzynarodowego Forum Kompozytorów w Poznaniu, Estonian Music Days w Tallinnie, Randfestspiele Zepernik w Zepernicku, Hugh Lane Gallery w Dublinie, Foyer Européen w Luksemburgu oraz International Contemporary Music Festival w Teheranie. W 2017 roku zespół został zaproszony przez kompozytora Pana Profesora Reinharda Kargera do udziału w koncercie jubileuszowym z okazji jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu. W roku 2018 Sepia Ensemble została oficjalnie artystą-rezydentem Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, gdzie zagrała trzy koncerty (kameralny, edukacyjny oraz symfoniczny). Trzon zespołu tworzy dwunastu muzyków-solistów występujących w rozmaitych konfiguracjach, od solowych do dużych składów ensemblowych.

Magdalena Cynk jest rodowitą torunianką. Pisze kompozycje solowe, kameralne, orkiestrowe i chóralne, które wykonywane są na wielu festiwalach i koncertach w miastach regionu, Polski i Europy, m. in. w Kłajpedzie, na Gotlandii, w Szwajcarii, na Węgrzech, Ukrainie, Holandii, Belgii, a także w Stanach Zjednoczonych , Brazylii i w Kuwejcie. Najważniejszymi utworami w jej twórczości wydają się być kompozycje wokalno-instrumentalne, nawiązujące tematyką do kultury i historii Torunia, jak np. „Sinfonietta flisacza”, „Uwertura Toruńska”, „Jarmark Katarzyński”, „Kantata inkorporacyjna na cześć hołdu toruńskiego 1454”, „Kantata na cześć II Pokoju Toruńskiego 1466”, opera lalkowa dla najmłodszych „Tuba Dei i Anioły” czy prezentowane dwa lata temu na Probaltice „Oratorium o życiu bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego”.
Magdalena Cynk jest absolwentką Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Studiowała również naukę gry na carillonie w Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz w Królewskiej Szkole Carillonowej w Mechelen w Belgii. Występuje podczas Letnich Koncertów Carillonowych w Gdańsku oraz Festiwalu „Tour de Carillon”, którego jest pomysłodawczynią i kierownikiem artystycznym. W Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu prowadzi zajęcia teoretyczne oraz unikatowe lekcje z kompozycji. Organizuje koncerty kompozytorskie pn. „Szkolna Partytura” oraz „Pięciolinia dla Papieża”, a także „Koncerty Towarzyskie”, odbywające się w różnych miejscach województwa kujawsko- pomorskiego. Jest inicjatorem warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnopolskich konkursów kompozytorskich.
Jej działalność została wielokrotnie wyróżniona prestiżowymi nagrodami Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Torunia. Za aktywność twórczą otrzymała również Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. Jest trzykrotną stypendystką Prezydenta Miasta Torunia, laureatką Nagrody Prezydenta za działalność pedagogiczną oraz Medalu Thorunium za zasługi w dziedzinie kultury. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Carillonowego. Z jej inicjatywy w 2012 reaktywowane zostało Pomorskie Towarzystwo Muzyczne, którego została prezesem.

Ewa Fabiańska-Jelińska uczyła się kompozycji od najmłodszych lat, początkowo w klasie Magdaleny Cynk w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu. Obecnie jest absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Zbigniewa Kozuba, a także studiów podyplomowych w Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu pod kierunkiem prof. Reinharda Kargera. W roku 2016 uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki i jest teraz adiunktem na macierzystej uczelni.
Jest laureatką wielu prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów kompozytorskich m.in. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego na utwór perkusyjny w Oklahoma City, Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego 'Gramodeska’ w Pradze Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. T. Ochlewskiego, organizowanego przez PWM, Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego 'Marathon V-Festival for young contemporary music’ w Wiedniu, Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego KM Związku Kompozytorów Polskich im. Z. Mycielskiego (2013, 2014), XIV. International Forum Music of Youth w Kijowie, Special Prize European Piano Bridge na IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim ‘Artistes en Herbe’ w Luksemburgu czy II Nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim First Accordion Composition Competition Fidelio w Madrycie.
Ewa Fabiańska-Jelińska otrzymała wiele stypendiów artystycznych i naukowych, w ramach m.in. programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 'Młoda Polska’, programu stypendialnego Instytutu Adama Mickiewicza 'Kultura Polska na świecie’, Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Stypendium Prezydenta Miasta Torunia, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Stypendium Miasta Poznania.
Jej utwory są niezwykle często wykonywane w kraju oraz podczas licznych festiwali koncertów zagranicznych w Europie oraz Ameryce Północnej. W latach 2017-2018 Ewa Fabiańska-Jelińska była Kompozytorem – Rezydentem Towarzystwa Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego oraz dwukrotną laureatką Ogólnopolskiego Programu ‘Muzyka Naszych Czasów’ organizowanego przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
Ewa Fabiańska-Jelińska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej oraz Związku Kompozytorów Polskich.

Rafał Kłoczko, dyrygent, kompozytor, kształcił w Gdańsku, Krakowie i Wiedniu, gdzie uczył się pod okiem m.in. R. Delekty, W. Michniewskiego, J. Przybylskiego, M. Guidariniego, J. Kaspszyka, C. Mettersa. Był laureatem prestiżowych programów Instytutu Muzyki i Tańca, jak „dyrygent-rezydent” i „kompozytor-rezydent”. Regularnie współpracuje m.in. z Operą Śląską, La Monnaie w Brukseli, TW-ON w Warszawie i Cappellą Gedanensis. Poprowadził już kilkaset koncertów kameralnych i symfonicznych, a także – również jako kierownik muzyczny – kilkanaście tytułów operowych; w tym dzieła takie jak Il Trittico G. Pucciniego, Cosí fan tutte W.A. Mozarta, Orfeo ed Euridice Ch.W. Glucka czy polską prapremierę Franceski da Rimini S. Rachmaninowa. Regularnie współpracuje z Teatrem Wielkim w Warszawie, Operą Królewską w Brukseli i zespołem Cappella Gedanensis. Szczególnym zainteresowaniem darzy operę, dlatego też swój doktorat poświęcił zapomnianemu dziełu L. Różyckiego Eros i Psyche, do którego wykonania doprowadził w 2015 r. w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, by dwa lata później przygotowywać to dzieło jako asystent dyrygenta w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie. Z Maestro Bassemem Akiki współpracował w Operze Królewskiej w Brukseli przy światowej premierze Frankensteina M. Greya. W ostatnim czasie poprowadził spektakle opery „Traviata” w Operze Śląskiej oraz operę Orfeo & Majnun D. van der Haarsta w Operze w Valetcie (Malta), pracował przy wiedeńskiej premierze „Halki” S. Moniuszki czy „Króla Rogera” w TW-ON.
Rafał Kłoczko został uhonorowany szeregiem stypendiów i nagród artystycznych, w tym również Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za jedno z najważniejszych osiągnięć uznać należy fakt, iż jako pierwszy Polak pełnił funkcję asystenta dyrygenta w ramach festiwalu Salzburger Festspiele 2016, a w kwietniu 2017 r. rozpoczął staż dyrygencki w Operze Wiedeńskiej.

Jędrzej Roch Rochecki to urodzony w Toruniu kompozytor, reżyser dźwięku, teoretyk muzyki.
Jest absolwentem Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu w klasie skrzypiec oraz kompozycji, teorii muzyki i reżyserii dźwięku w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest laureatem m.in. nagrody publiczności na festiwalu „Dźwiękowe Perspektywy Ekranu” w Bydgoszczy za video-art Pod Prąd, II nagrody w Ogólnouczelnianym Konkursie na Concerto Grosso za Zielone Słowa, I nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. M. Gordiejuka za Miniaturę oryginalną. W 2012 roku otrzymał II nagrodę w konkursie RUMAKI 2012, organizowanym przez Grupę MAKRUM oraz TVP Bydgoszcz. W 2014 r. uzyskał stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury. W 2010 roku brał udział w międzynarodowym projekcie interdyscyplinarnym FABREC w ramach współpracy międzyuczelnianej z Universitatea de Arta şi Design (Cluj-Napoca, Rumunia) oraz Université de Toulouse Le Mirail (Tuluza, Francja).
Utwory Jędrzeja Rocheckiego wystawiane są na koncertach w Polsce i za granicą. Kompozytor bierze czynny udział w wydarzeniach organizowanych m.in. przez Związek Kompozytorów Polskich, Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu, Pomorskie Towarzystwo Muzyczne oraz Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. Zajmuje się także wykonawstwem muzyki współczesnej.
W swoich pracach kompozytorskich wykorzystuje możliwości muzyki elektronicznej, a także realizuje projekty intermedialne. Współpracuje z innymi twórcami komponując muzykę do filmów i animacji, tworząc ścieżkę dźwiękową, nagrywając dźwięk na planie, czy też udźwiękawiając instalacje plastyczne i wystawy. Udźwiękowione filmy były prezentowane m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes 2013, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Camerimage” w Bydgoszczy, SAT FEST w Montrealu, 13. Festiwalu Filmowym t-mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W sezonie artystycznym 2012/2013 pełnił funkcję kompozytora-rezydenta Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w ramach programu „Kompozytor-rezydent” Instytutu Muzyki i Tańca. Aktualnie pracuje jako reżyser dźwięku w Kujawsko-Impresaryjnym Teatrze Muzycznym w Toruniu oraz jako wykładowca w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Kazimierz Serocki, kompozytor i pianista, urodził się w 1922 w Toruniu, zmarł w 1981 w Warszawie. W wieku siedmiu lat rozpoczął naukę w Konserwatorium Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu w klasie fortepianu Marii Drzewieckiej, u której następnie kontynuował studia w Bydgoszczy. W czasie II wojny światowej Serocki mieszkał w Warszawie, pracując jako pianista kawiarniany. Po wojnie studiował w klasie kompozycji Kazimierza Sikorskiego oraz fortepian u Stanisława Szpinalskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi. Kontynuował studia w zakresie kompozycji u Nadii Boulanger oraz gry na fortepianie u Lazare’a Levy’ego w Paryżu. W krótkim czasie stał się jednym z najważniejszych kompozytorów polskich. Zadziwiał objawiającą się w jego twórczości różnorodnością zainteresowań, idącą w parze z aktywnością życiową. W 1956 wspólnie z Tadeuszem Bairdem przyczynił się do zorganizowania Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej, organizowanego następnie cyklicznie i znanego od 1958 pod nazwą „Warszawska Jesień”.
Kazimierz Serocki był laureatem szeregu nagród artystycznych, polskich i zagranicznych, m.in.: Nagrody Państwowej za muzykę do filmu „Młodość Chopina” w 1952, Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za całokształt twórczości w 1963 oraz Nagrody ZKP w 1966. W 1956 i 1958 otrzymał nagrody na Konkursie im. Grzegorza Fitelberga za „Sinfoniettę” na dwie orkiestry smyczkowe (1956), „Musica concertante” na orkiestrę (1958) i cykl pieśni „Oczy powietrza” na sopran i fortepian (1957), w 1959 – wyróżnienie za „Sinfoniettę” na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO. W 1972 otrzymał po raz drugi Nagrodę Państwową I stopnia „za wybitne osiągnięcia w twórczości kompozytorskiej”.
Kazimierz Serocki, znany jako twórca muzyki filmowej jest autorem muzyki m. in. do „Potopu” i „Krzyżaków”. Łącznie skomponował muzykę do czternastu filmów fabularnych i około trzydziestu krótkometrażowych.
Zapisał się w kartach historii muzyki również jako juror konkursów kompozytorskich organizowanych przez Polskie oraz Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej. Od 1984 co trzy lata Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ogłasza Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Kazimierza Serockiego, którego przedmiotem jest utwór orkiestrowy.

Zuzanna Koziej, kompozytorka, aranżerka. Ukończyła studia magisterskie na kierunku kompozycji na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem dr Miłosza Bembinowa oraz prof. Stanisława Moryto, a także w Conservatorio Statale di Musica „Giuseppe Verdi” w Turynie we Włoszech pod kierunkiem prof. Giuseppe Elosa.
Jest laureatką wielu nagród w konkursach kompozytorskich, także o zasięgu międzynarodowym, m.in. zajęła II miejsce w konkursie kompozytorskim „Sacra/Profana” w Kalifornii, Nagrodę „Kompozytor-Rezydent” Poznańskiego Chóru Kameralnego w ramach Konkursu Kompozytorskiego „Opus 966”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Opus 966” (2016), nagrodę w Konkursie Kompozytorskim na Dzieło Finałowe XII Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” 2015 w Poznaniu, I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Piotra Perkowskiego w Toruniu, II miejsce oraz Nagrodę Publiczności na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „In modo di Lutosławski” oraz Grand Prix na XXI Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w Toruniu.
Jej utwory były wykonywane podczas takich wydarzeń jak: Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat, Śpiewająca Polska, Juwenalia Artystyczne w Warszawie, międzynarodowy projekt Zaufanie-Vertrauen. Muzyka Zuzanny Koziej była wykonywana w wielu krajach, m.in. w Ekwadorze, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech czy Serbii. W jej dorobku jest ponad 100 utworów na różne składy, zarówno kameralne, orkiestrowe jak i chóralne; ponadto tworzy muzykę filmową, elektroniczną oraz aranżacje muzyki ludowej.

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki, do nabycia przed koncertem.

Skip to content