Rozmowa z prof. Martą Smolińską wokół książki „Haptyczność poszerzona”

Opublikowano: 23 lutego 2021 r.

Data i czas
9 marca 2021 r. (wtorek)
18:30–19:30

Kategorie
Spotkania

Organizator
Galeria Sztuki Wozownia

Mapa niedostępna

Rozmowa z prof. Martą Smolińską wokół książki „Haptyczność poszerzona. Zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku”
09.03.2021 (wtorek), godz. 18.30
fanpage Galerii Sztuki Wozownia
prowadzenie: Natalia Cieślak
O książce – z recenzji dr hab. Agnieszki Rejniak-Majewskiej:
Książka Marty Smolińskiej „Haptyczność poszerzona…” należy do rzadkiego gatunku prac, w których wysoka świadomość metodologiczna i oryginalność koncepcji idzie w parze ze świetnym rozeznaniem w obszarze nowoczesnej i współczesnej sztuki. Tytułowa „haptyczność poszerzona” określać ma zdolność postrzegania i przeżywania przynależną czującej i myślącej podmiotowości, angażującą tyleż zmysły, co emocje i umysł. Pisząc o realizacjach angażujących i tematyzujących różne wymiary zmysłowości i empatycznego odczuwania, autorka interpretuje je od strony antropologiczno-filozoficznej, łącząc badania nad sztuką z kulturową historią zmysłów. Działania artystów młodszego pokolenia ukazane są w kontekście i na tle prac klasyków polskiej sztuki powojennej, takich jak Kantor, Maziarska i Szapocznikow, czy nestorów awangardy, jak Robakowski czy Natalia LL. W tych niezwykle „gęstych”, wieloaspektowych interpretacjach, Smolińska zachowuje zarazem lekkość, dystans i humor, dając czytelnikowi znać, że przez ową splątaną sieć tematów, faktów artystycznych i teorii prowadzi nas ktoś, kto czerpie z własnego, przemyślanego doświadczenia. „Haptyczność poszerzona…” to ważna książka w badaniach nad współczesną sztuką polską. Jej narracja nie trzyma się chronologicznych, historycznych podziałów, ale to odejście od wielkiej historii i polityczno-społecznych ram ma w sobie rys emancypacyjny.
Marta Smolińska – historyczka i krytyczka sztuki oraz kuratorka, zafascynowana sztuką współczesną i jej relacjami z tradycją artystyczną. Obecnie profesorka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Nomadka i wielbicielka niekonsekwencji , nieustannie poszukująca nowych tematów badawczych. Autorka książek: „Młody Mehoffer” (Kraków 2004), „Puls sztuki. OKOło wybranych zagadnień sztuki współczesnej” (Poznań 2010), „Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiającym malarstwie sztalugowym II połowy XX wieku” (Toruń 2012) oraz „Julian Stańczak. Op art i dynamika percepcji” (Warszawa 2014); „Re-Orientierung. Kontexte der Gegenwartskunst in der Türkei und unterwegs” (red. z B. Dogramaci Berlin 2017). Gdy nikt nie widzi, jednym dotykiem zamienia w muzeach i galeriach dzieła haptyczne w taktylne.
Skip to content