SOCREALIZM W TORUNIU: architektura, plastyka, bohaterowie. Zabytki toruńskie młodszego pokolenia

Opublikowano: 23 kwietnia 2021 r.

Data i czas
8 maja 2021 r. (sobota)
10:00–15:00

Kategorie
Spotkania

Organizator
Książnica Kopernikańska

Mapa niedostępna

W sobotę, 8 maja, Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Książnica Kopernikańska zapraszają na 12. konferencję z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”. Zajmiemy się socrealizmem w Toruniu.
Konferencję tę planowaliśmy jeszcze w 2019 roku – na 70. rocznicę oficjalnego zadekretowania tego nurtu w sztuce i kulturze Polski Ludowej. Pandemia pokrzyżowała nam plany.
W Toruniu lat 1949-1956 nie powstało żadne wybitne dzieło socrealizmu na miarę warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki, niemniej ten krótki okres odcisnął piętno na krajobrazie i architekturze miasta.
W problematykę doktryny i stylu wprowadzi Aleksandra SUMOROK, a pierwszą inwentaryzację toruńskich zabytków zaprezentuje Michał PSZCZÓŁKOWSKI.
Iwona JASTRZĘBSKA-PUZOWSKA naświetli proces środowiska architektonicznego – bydgosko-toruńskiego – w 2. połowie lat 40. i w latach 50.
Cezary LISOWSKI opowie o cennej dekoracji plastycznej wzorcowego socjalistycznego sklepu – Domu Dziecka przy ul. Szerokiej 6.
Będzie wątek dotyczący plastyki – Małgorzata GERON poświęci uwagę twórczości Tymona Niesiołowskiego.
Pomniki Wdzięczności Armii Czerwonej oraz artylerzystów powstały przed omawianym okresem, jednak do wiedzy o nich warto dodać kilka szczegółów i kontekstów, co uczyni Katarzyna KLUCZWAJD. Autorka przedstawi też temat dotyczący socjalistycznej urbanonimii, tj. nazewnictwa ulic, z refleksją dotyczącą dzisiejszości.
Na finał impresje ze 131. spaceru Toruńskich Spacerów Fotograficznych pt. SOC-MOC.
Konferencja jest pierwszym forum dyskusji o socrealizmie w Toruniu, pierwszą próbą odpowiedzi na trudne pytanie: na czym polega wartość architektury i sztuki socrealistycznej? Zabytki toruńskie młodszego pokolenia nie po raz pierwszy stawiają problemy i inspirują badania.
Szczegółowy program wkrótce!
Na zdjęciu: Dzielnicowy Dom Kultury (ob. Dom Muz) przy ul. Poznańskiej 52, koniec lat 50. XX w., fot. ze zbioru Zygfryda Franckiewicza.
Skip to content