Toruńskie zbiory pieczęci. Konferencja on-line

Opublikowano: 2 listopada 2020 r.

Data i czas
18 listopada 2020 r. (środa)
10:00–13:30

Lokalizacja
_Wydarzenie on-line (on-line)

Kategorie
Spotkania

Wczytuję mapę...

Archiwum Państwowe w Toruniu i Wydział Nauk Historycznych UMK zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji pt. Toruńskie zbiory pieczęci, która będzie miała miejsce 18 listopada 2020 r. Konferencja jest ważnym elementem projektu finansowanego ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, którego celem była publikacja pierwszego zeszytu Katalogu pieczęci z zasobu naszego Archiwum: Pieczęcie królów i królowych polskich do 1572 r.
Dawne pieczęcie są źródłami dającymi wgląd nie tylko w kulturowe czy prawne aspekty funkcjonowania dawnego społeczeństwa, ale także umożliwiającymi poznanie i zrozumienie ich mentalności. Archiwum Państwowe w Toruniu oraz inne działające na terenie Torunia instytucje kultury (Muzeum Okręgowe, Biblioteka Uniwersytecka, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej) posiadają znaczne, dotąd – wyłączywszy zasób Archiwum Państwowego – słabo eksplorowane zbiory sfragistyczne. Niniejsza konferencja stawia sobie za cel przybliżenie ich zawartości, ale też ukazanie bogactwa informacji zapisanych w kruchych woskowych odciskach oraz różnych aspektów opracowania i publikacji dawnych pieczęci.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbędzie się on-line. Szczegóły techniczne zostaną podane w późniejszym terminie. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres konferencja@torun.ap.gov.pl, co umożliwi organizatorom udostępnienie im linku do platformy, na której będzie odbywała się transmisja wystąpień.
Program konferencji:
10:00 Dyrektor Archiwum Beata Herdzin – otwarcie konferencji
10:05 Marcin Hlebionek (UMK), Zasób sfragistyczny Archiwum Państwowego w Toruniu: stan rozpoznania i perspektywy edytorskie
10:25 Mateusz Superczyński (APT), Ewolucja pieczęci miast pruskich na przykładzie odcisków w aktach miasta Torunia
10:45 Anna Szałańska (APT), Szesnastowieczne pieczęcie cechów toruńskich przy dokumencie z 1552 roku
11:05 – 11:15 przerwa
11:15 Janusz Bonczkowski (APT), Po Engelu. Ubytki w zasobie sfragistycznym APT – przykład pieczęci miejskich
11:35 Aleksandra Mierzejewska (MOT), Tłoki pieczętne i odciski lakowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu
11:55 Mateusz Żmudziński (AADDT), Pieczęcie i tłoki pieczętne z okresu XIII – XX wieku w zbiorach Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
12:15 Marta Czyżak, Andrzej Mycio (BU UMK), Pieczęcie i materiały z zakresu sfragistyki w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
12:35 Jagoda Jankowska (UMK), W świecie międzynarodowych standardów i opisu wielopoziomowego, czyli długa droga do nowych wskazówek metodycznych dotyczących archiwalnego opisu materiałów sfragistycznych
12:55 Dyskusja i zakończenie obrad
Zapraszamy serdecznie
Skip to content