VI Toruńska Senioriada – Jesteśmy 2022

Opublikowano: 8 czerwca 2022 r.

Data i czas
12 czerwca 2022 r. (niedziela)
11:00–17:00

Kategorie
Inne

Mapa niedostępna

Po dwóch latach nieobecności na toruńskiej mapie wydarzeń kulturalnych, wracamy z „Senioriadą”!
Święto seniorów z Torunia i okolic organizuje Fundacja NEUCA dla Zdrowia i Rada Seniorów Miasta Torunia. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, gdzie wśród pięknej zieleni zapanuje wypoczynkowo-rekreacyjna atmosfera.

Wstęp na wydarzenie jest wolny, a w programie znajdą się m.in.: prezentacja twórczości artystycznej, kiermasz rękodzieła klubów seniora, bezpłatne badania diagnostyczne, pokaz form aktywności i rekreacji sportowo-zdrowotnej seniorów. Zapraszamy w niedzielę, 12 czerwca 2022, od godziny 11.00 do 17.00 – mówi Anna Gamelska z Fundacji.
Seniorzy mają okazję zaprezentować swoje zainteresowania i osiągnięcia; a także zintegrować się i miło spędzić czas, co jest szczególnie istotne na tym
etapie życia.
– Wiek senioralny to taki wiek, gdzie odchodząca od nas sprawność zastępowana jest bogactwem wiedzy i doświadczeń, podziwu dla ludzkiego życia i przyrody. Seniorzy wiele wnoszą do naszej społeczności, ale równocześnie ta sama społeczność jest zobowiązana otoczyć ich opieką – tłumaczy Bogusława Golus-Jankowska, Prezeska Fundacji NEUCA dla Zdrowia
– O wsparciu seniorów myślimy jednak zazwyczaj tylko w kontekście materialnym, bytowym, który owszem jest bardzo ważny, ale niewystarczający.
Jak wynika z badań, równie istotne jest wparcie psychiczne i aktywizacja tych osób. A to często z różnych względów bardzo zaniedbany obszar. W wieku senioralnym aktywizacja w dowolnym kierunku, bycie użytecznym jest utożsamiana z sensem życia.
Zwłaszcza teraz – po trudach pandemii i sytuacji długotrwałego stresu – wspólnie spędzony czas i integracja właśnie są niezwykle ważne, co ma swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie wydarzenia:
– Szczególnie zapraszamy na warsztaty psychologiczne, zdajemy sobie bowiem sprawę jak duże piętno na psychice seniorów odcisnęła pandemia i wojna w Ukrainie. Takie spotkania integrują, aktywizują, stanowią platformę do wymiany wielu rodzajów aktywności i doświadczeń. Są także miejscem spotkań kilku pokoleń – seniorzy przyprowadzają dzieci, wnuki, na scenie
występują również najmłodsze talenty. Przebywanie młodszych osób z seniorami to obopólna korzyść – młodsi czerpią z mądrości osób starszych, seniorzy z energii młodszych. Skorzystajmy zatem! – zachęca Bogusława Golus-Jankowska. Nie zabraknie konkretnych wskazówek, jak radzić sobie ze stresem w codziennym życiu.
– Stres to epidemia XXI wieku – mówi Aleksandra Wituła z Fundacji NEUCA dla Zdrowia – Dodatkowo przyszło nam mierzyć się z globalnymi kryzysami jak pandemia Covid-19 i wojna w Ukrainie. Te wydarzenia dosadnie pokazały, jak tego typu kryzysy mogą nas wybić z naturalnej równowagi, wyczerpać energię, rozlać się na różne sfery naszego życia, ile kłopotów i wyzwań mogą przynieść. Dlatego na spotkaniu porozmawiamy o stresie naszym powszednim, jaki ma wpływ na naszą codzienność, jak opracować swoje prywatne „zasady BHP”,
by stały się sposobem na dobre życie.W trakcie „Senioriady” zatroszczymy się nie tylko o zdrowie psychiczne, ale też przyjrzymy się schorzeniom, na które szczególnie narażeni są seniorzy i zadbamy o profilaktykę.
– W Fundacji NEUCA dla Zdrowia wierzymy, że badania profilaktyczne mogą być podstawą prewencji najczęstszych chorób Polaków. Z tego powodu oferujemy bezpłatne i bezpieczne badania spirometryczne, densytometryczne, audiometryczne i inne. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na chorobę metaboliczną – cukrzycę. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) raportuje, że w Europie 36% osób chorujących na cukrzycę jest niezdiagnozowana, dlatego w ramach „Senioriady” 2022 podejmujemy się przesiewowego badania poziomu glikemii we krwi oraz badamy poziom kwasu
moczowego. Znajdziecie nas aż w trzech miejscach w Toruniu. Profilaktyka się opłaca! Badajmy się, aby w przyszłości uniknąć leczenia chorób, które zagrażają naszemu zdrowiu i życiu – zachęca Justyna Kołtońska z Fundacji.

 

Organizatorami wydarzenia są Fundacja NEUCA dla Zdrowia i Rada Seniorów Miasta Torunia.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta
Torunia Michał Zaleski.
Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń.

O Fundacji:
Misją Fundacji NEUCA Dla Zdrowia jest dążenie do poprawy zdrowia i związanej z tym jakości życia społeczeństwa. Fundacja działa na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej i opieki zdrowotnej, udzielając wsparcia na takie cele, jak: poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji, w tym farmakoterapii; poprawa standardów ochrony zdrowia w grupach szczególnej troski i zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak bezrobotni, bezdomni, osoby uzależnione, osoby z niepełnosprawnością, samotne; pomoc ofiarom wypadków, zdarzeń
losowych i klęsk żywiołowych; promocja profilaktyki i edukacji zdrowotnej; wsparcie edukacji i kształcenia ustawicznego pracowników służby zdrowia.
Rada Seniorów:
Rada jest ciałem opiniodawczym, doradczym, inicjatywnym, działającym przy Prezydencie Miasta Torunia. Inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do integracji społecznej seniorów, dba o ochronę praw i poszanowania godności osób starszych. Współpracuje z władzami Torunia przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób starszych.

Skip to content