Zagraj na Święcie Muzyki i wygraj atrakcyjne nagrody!

Opublikowano: 8 czerwca 2021 r.

Data i czas
8 czerwca 2021 r. (wtorek) – 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)
Całodniowe

Kategorie
FestiwaleKoncerty

Organizator
Toruńska Agenda Kulturalna

Mapa niedostępna

Święto muzyki to coroczne wydarzenie, które odbywa się w pierwszy dzień kalendarzowego lata, czyli 21 czerwca. Podczas każdej edycji, w wielu państwach na świecie, liczne zespoły oraz soliści występują na terenie miast dzieląc się muzyką z przechodniami. Tak jak co roku również torunianie będą mogli tego dnia cieszyć się muzyką wykonywaną na żywo! Podobnie jak w zeszłym roku, toruńskie obchody Święta Muzyki przyjmą formę konkursu. Na artystów biorących w nim udział czekać będą atrakcyjne nagrody!

Toruńska Agenda Kulturalna zaprasza już 21 czerwca wszystkich chętnych do świętowania i dzielenia się najróżniejszymi dźwiękami w przestrzeni Torunia. Tegoroczne obchody toruńskiego Święta Muzyki odbędą się pod hasłem „Zagaj w plenerze”. Zapraszamy do udziału każdego, kto jest z muzyką za pan brat.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs adresowany jest do wszystkich zespołów, grup muzycznych, solistów i umuzycznionych amatorów, którzy czują się na siłach, by wystąpić w plenerze, wśród murów toruńskiego zespołu staromiejskiego. W konkursie mogą wziąć udział zarówno dorośli, jak i osoby niepełnoletnie – pod warunkiem zgłoszenia ich przez rodzica lub opiekuna prawnego. Liczy się przede wszystkim pomysł i kreatywność!

Wykonanie i nagranie występu

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • nagrać w całości w dniu 21 czerwca 2021 r. w charakterystycznym miejscu Torunia własny występ instrumentalny bądź wokalny,
  • zrealizować nagranie z należytą starannością, dbając o jego dobrą jakość techniczną,
  • jeszcze tego samego dnia zgłosić swój występ poprzez wysłanie na facebookowy fanpage Toruńskiej Agendy Kulturalnej informacji zawierającej dane kontaktowe uczestników (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) wraz z linkiem odnoszącym się do filmu zamieszczonego w sieci.

Podczas wykonywania i rejestrowania występu uczestnicy konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących wytycznych sanitarnych i zasad bezpieczeństwa, dbając o bezpieczeństwo swoje i osób przebywających w bliskim otoczeniu. Uczestnicy konkursu są również zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów, unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności (w tym słów lub gestów uznawanych powszechnie za obraźliwe), a także bezwzględnego unikania wszelkich wystąpień natury politycznej.

Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród

Zgłoszenia w konkursie należy przesyłać w dniu występu, czyli 21 czerwca do północy. Zgłoszenia wysłane w innym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator prosi zatem o zwrócenie większej uwagi na samą realizację występu i nagrania, a mniejszą na obróbkę materiału filmowego.

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni do dnia 30 czerwca na stronie Toruńskiej Agendy Kulturalnej oraz stronie wydarzenia na portalu Facebook. 3 najlepsze występy, wybrane przez jury konkursowe, zostaną wyróżnione nagrodami: I miejsce – 1.500,00 złotych, II miejsce – 1.000,00 złotych, III miejsce – 500,00 złotych.

Specjalne punkty za spełnienie dodatkowych warunków występu

W konkursie obowiązuje pełna dowolność pod względem repertuaru czy realizacji artystycznej występu. Niemniej warto wziąć pod uwagę kilka wytycznych, za spełnienie których można uzyskać dodatkowe punkty. Łącznie może to być aż 45 punktów! Warto wziąć pod uwagę:

  • zrealizowanie występu w wybranym przez siebie miejscu na toruńskiej starówce + 10 punktów,
  • czas występu 10 – 15 minut + 10 punktów,
  • czas występu powyżej 20 minut + 15 punktów,
  • poinformowanie Organizatora o planowanym miejscu nagrania do 14 czerwca 2021 r. + 10 punktów

Pełny regulamin konkursu jest dostępny poniżej – zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi uczestnictwa w konkursie. Prosimy także o przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa podczas realizacji występu i nagrania.

Skip to content