Zainteresowanie monetami antycznymi w dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XVIII wieku

Opublikowano: 12 lutego 2021 r.

Data i czas
12 lutego 2021 r. (piątek)
18:00–19:00

Kategorie
Spotkania

Organizator
Książnica Kopernikańska

Mapa niedostępna

12 lutego, zapraszamy na kolejną prelekcję z cyklu Piątki z Antykiem. Tytuł wykładu: „Zainteresowanie monetami antycznymi w dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XVIII wieku: Kraków – Gdańsk – Toruń”. Wygłosi go prof. dr hab. Bartosz Awianowicz z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wystąpienie będziemy transmitować na facebookowym profilu Książnicy Kopernikańskiej. Początek o godz. 18.00.
Prof. Awianowicz: Wraz z odkryciem na nowo kultury antycznej we wczesnorenesansowej Italii pojawiło się zainteresowanie monetami starożytnych Greków i, zwłaszcza, Rzymian. Rzymskie monety gromadził już Francesco Petrarca, a w XV w. słynnymi kolekcjonerami numizmatów byli m.in. papież Paweł II i cesarz Maksymilian I. W Polsce prekursorem badań nad monetami rzymskimi był Maciej z Miechowa (1457-1523), a Stanisław Grzepski (1523-1570) napisał (i wydał w Antwerpii) pierwszy na naszych ziemiach traktat numizmatyczny. W XVII i XVIII w. elementy numizmatyki antycznej znalazły się w programie gimnazjów akademickich w Gdańsku i Toruniu, czego świadectwem są drukowane prace gdańskiego profesora Petera Titza (1619-1689) i toruńskiego rektora Georga Wende (1634-1705).
Skip to content