Wystawa fotografii – Zdzisław Preisner

Opublikowano: 15 kwietnia 2019 r.
Kategorie: Wystawy

Restauracja G132, ul. Grudziądzka 132, 01.05. – 30.06.2019 r.


Wernisaż: 17 maja 2019 / godz. 19:00 w Restauracji G132

Zdzisław Preisner – dr geografii, podróżnik, fotograf, wydawca i wykładowca.

W swoich podróżach szczególnie interesuje się poznawaniem różnych regionów ziemi pod kątem rzeźby terenu, procesów kształtujących krajobraz, osobliwości przyrodniczych, ale fascynują go również kultury starożytne, etnografia i religie. Dotychczas odbył 100 podróży zagranicznych o charakterze naukowym i poznawczym (w tym udział w kilku dużych wyprawach badawczych, głównie do regionów polarnych), w czasie których odwiedził 120 krajów na wszystkich kontynentach.

W czasie podróży, obok gromadzenia dokumentacji faktograficznej, filmuje i fotografuje. W archiwum posiada 80 tys. przeźroczy oraz wiele tysięcy zdjęć cyfrowych o tematyce przyrodniczej i kulturowej z różnych regionów świata. Jest autorem książek popularno-naukowych, podręczników do geografii, albumów, współautorem encyklopedii geograficznych. Celem jego działalności jest także popularyzacja wiedzy o świecie wśród młodzieży, dlatego własne doświadczenie zawodowo- podróżnicze przekazuje studentom podczas wykładów. Do tej pory przygotował kilkadziesiąt odcinków programów telewizyjnych i radiowych, kilkanaście wystaw fotograficznych oraz wygłosił ponad tysiąc prelekcji. Obecnie wykłada zagadnienia geograficzne i turystyczne w WSB w Toruniu.

•    członek Polskiego Oddziału ”The Explorers Club”
•    członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
•    honorowy członek Stowarzyszenia Etiopsko-Polskiego SELAM
•    członek Klubu Miłośników Australii i Oceanii

 

 O wystawie:

Dolina Danakilska uważana za najmniej przyjazny człowiekowi region na Ziemi, położona jest w północno-wschodniej Etiopii, w pobliżu granicy z Erytreą. Obejmuje obszar depresji leżącej około 120 m. poniżej poziomu morza, stanowiącej część systemu Ryftów Wschodnioafrykańskich, wyjątkowo aktywnej strefy tektonicznej i wulkanicznej. Wulkan Dallol to najniżej położony czynny wulkan na Ziemi (partie szczytowe na poziomie -40m). W rozległym obniżeniu na szczycie o powierzchni kilkudziesięciu hektarów wykształciły się wyjątkowo barwne struktury ewaporytów, czyli wytrąconych z gazów i gorących wód związków chemicznych soli, siarki, potasu itp. Jest to bez wątpienia najpiękniejsze tego typu miejsce na świecie. Aktywny od kilkunastu lat wulkan Erte Ale zachwyca zaś kraterem o średnicy ponad 100 m i głębokości około 40 m., w którym stale strzelają w górę fontanny rozżarzonej czerwonej lawy. Część powierzchni Kotliny zajmują rozległe solniska, które zresztą są źródłem pozyskiwania przez Afarów soli. Turystycznie od niedawna była zupełnie niedostępna nie tylko ze względu na panujące tu wysokie temperatury, ale głównie przez tutejszą ludność Afarów, którzy porywali obcych dla okupu. To wszystko nie odstrasza jednak tych, którzy chcą poznać ten arcyciekawy, z punktu widzenia przyrodniczego, obszar.

Skip to content