Wystawy: Droga Mleczna / Anatomia miasta

Opublikowano: 18 czerwca 2018 r.
Kategorie: Wystawy

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, 22.06.2018 (niedziela), godz. 19.00-20.30


Kiedy: 22.06–22.07.2018 r.
Wernisaż wystaw: 22 czerwca 2018 r. (piątek), godz. 19.00
Opieka merytoryczna: Dział Edukacji CSW

Wystawa laureatów Nagrody Dyrektora konkursu „WYSTAW SIĘ W CSW 2017”.

„Droga Mleczna” Agnieszki Fiejki to refleksja na temat ról kobiety uwarunkowanych społecznie oraz osobista konfrontacja z tymi rolami. Autorka wystawy ustanawia ważny punkt w odniesieniu do osobistych doświadczeń, od którego zaczyna swoistą podróż przez stawianie pytań, oswajanie lęków oraz budowanie siebie jako konstruktu wolnego od stereotypowego pojmowania roli kobiety jako strażniczki ogniska domowego za wszelką cenę.

„Anatomia miasta” Remigiusza Koniecko to ukłon dla architektury jako elementu mocno związanego z naszym życiem. Odczuwanie architektury, odnajdywanie ukrytego w niej wymiaru stanowi dla artysty główne źródło inspiracji: „Zaobserwowane budynki o swobodnym rytmie wierzchołków wytyczają inspirującą linię horyzontu, która (…) pokrywa się z linią elektrokardiogramu bicia mojego serca. Jest ona dla mnie połączeniem życia i geometrii – wytyczających nasz codzienny rytm” – pisze o swojej twórczości autor.

AGNIESZKA FIEJKA – artystka wizualna, fotografka, aktywistka, edukatorka, mama.
Ukończyła Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W swojej sztuce porusza wątki cierpienia, osamotnienia, macierzyństwa, społecznych ról kobiety. Tworzy sztukę intymną i kobiecą. Na co dzień zajmuje się także fotografią reportażową i edukacją. Współpracuje m.in. z Międzynarodowym Centrum Kultury, Krakowską Fundacją Filmową, Netia OFF Camera.
Współzałożycielka Kolektywu FLU Grypa Twórcza. Aktywistka na rzecz praw kobiet, współorganizatorka krakowskich Czarnych Protestów, współzałożycielka Stowarzyszenia (S)Prawa Kobiet.

REMIGIUSZ KONIECKO – urodzony w 1977 r. Absolwent Wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Podczas studiów rozpoczął autorski cykl „Przestrzenie formalne”, który wynikał z jego zainteresowań przestrzenią egzystencjalną. W swoich fotografiach odwołuje się zarówno do formy jak i funkcji architektury, próbując stworzyć swój własny model widzenia przestrzeni. Obronił doktorat w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Zajmuje się fotografią od strony twórczej i dydaktycznej.

Wystawy:

Agnieszka Fiejka / DROGA MLECZNA
Remigiusz Koniecko / ANATOMIA MIASTA

Skip to content