Zielone wakacje w Muzeum Okręgowym

Opublikowano: 25 czerwca 2019 r.
Kategorie: Warsztaty

Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 02.07.2019, godz. 11.00 (pierwszy termin)


Wakacyjne propozycje działań edukacyjnych Muzeum Okręgowego w Toruniu obejmują zajęcia realizowane przy wystawach stałych i czasowych. Proponowane spotkania mają na celu zachęcić do aktywnego spędzenia wolnego czasu, łącząc w sobie elementy zabawy i edukacji. Zajęcia opracowane w formie warsztatów i pokazów przygotowane zostały tak, aby w interaktywny, ciekawy i dostosowany do wieku odbiorcy sposób przybliżyć uczestnikom wiedzę z zakresu historii i sztuki prezentując jednocześnie zbiory Muzeum.
Propozycje skierowane są do uczniów spędzających wakacje w Toruniu, rodzin, grup zorganizowanych i indywidualnych gości.

Ratusz Staromiejski (Rynek Staromiejski 1)

W pracowni artysty malarza – warsztat plastyczny przy wystawie „Matejko”
Terminy:
-02.07.2019, godz. 11.00
-18.07.2019, godz. 11.00
-30.07.2019, godz. 11.00
-13.08.2019, godz. 11.00

Konkurs wakacyjny przy wystawie „Matejko”

Istnieje możliwość ustalania terminów zajęć indywidualnie dla grup zorganizowanych na analogicznych zasadach.
Cena zajęć 9 zł od osoby.
Minimalna ilość uczestników, która gwarantuje przeprowadzenie zajęć wynosi 8 osób.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu
tel. (56) 660 56 32 lub 31 lub (56) 660 56 06

Muzeum Podróżników (ul. Franciszkańska 9/11)

– Skrywając twarz pod maską – warsztat plastyczny przy wystawie „Zapatrzeni w niebo – Dogonowie i ich sztuka”
Terminy:
-04.07.2019, godz. 11.00
-16.07.2019, godz. 11.00
-01.08.2019, godz. 11.00
-20.08.2019, godz. 11.00

Istnieje możliwość ustalania terminów zajęć indywidualnie dla grup zorganizowanych na analogicznych zasadach.
Cena zajęć 9 zł od osoby.
Minimalna ilość uczestników, która gwarantuje przeprowadzenie zajęć wynosi 8 osób.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu
tel. (56) 660 56 32 lub 31 lub (56) 660 56 06

Muzeum Historii Torunia (Dom Eskenów, ul. Łazienna 16)

Z modą przez wieki – zajęcia interaktywne
Terminy:
-09.07.2019, godz. 11.00
-23.07.2019, godz. 11.00
-06.08.2019, godz. 11.00
-22.08.2019, godz. 11.00

Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Historii Dziejów Miasta Torunia Muzeum Okręgowego w Toruniu
tel. (56) 660 56 53. Prosimy o rezerwację dla grup.

Istnieje możliwość ustalania terminów zajęć indywidualnie dla grup zorganizowanych na analogicznych zasadach.
Cena zajęć 9 zł od osoby.
Minimalna ilość uczestników, która gwarantuje przeprowadzenie zajęć wynosi 8 osób.

Kamienica pod Gwiazdą (Rynek Staromiejski 35)

Świat Orientu – spotkanie interaktywne
Terminy:
-11.07.2019, godz. 11.00
-25.07.2019, godz. 11.00
-08.08.2019, godz. 11.00
-27.08.2019, godz. 11.00

Istnieje możliwość ustalania terminów zajęć indywidualnie dla grup zorganizowanych na analogicznych zasadach.
Cena zajęć 9 zł od osoby.
Minimalna ilość uczestników, która gwarantuje przeprowadzenie zajęć wynosi 8 osób.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu
tel. (56) 660 56 32 lub 31 lub (56) 660 56 06

Budynek przy ul. Św. Jakuba 20a – Archeologia

Skarby z pradawnej skrzyni
Skrzynie, których używali ci, którzy zamieszkiwali nasze ziemie 2000 lat temu służyły po trosze jako szafy, po trosze jako sejfy. Inaczej wyglądała ich zawartość, gdy właścicielką była kobieta a inaczej, gdy mężczyzna. Uczestnicy zajęć będą mogli nie tylko zajrzeć do takiej skrzyni, ale także, m.in. przebrać się w kopie dawnych strojów oraz dotknąć i wypróbować wszystko, co w niej znajdą.
Terminy:
-12.07.2019, godz. 11.00
-02.08.2019, godz. 11.00

Smoki
Smoki, gady i potwory. Jak wyglądały, czy były straszne? Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli poznać kilka smoczych legend oraz wykonać z gliny własne przedstawienia niezwykłych stworów.
Terminy:
-19.07.2019, godz.11.00
-09.08.2019, godz. 11.00

Tajemnicze obrazy z przeszłości – ryty naskalne
Zajęcia archeologiczno-plastyczne skierowane do dzieci w wieku 7-12 lat. Spotkanie będzie składać się z dwóch części: krótkiego wprowadzenia multimedialnego dotyczącego prahistorycznych rytów naskalnych oraz zajęć praktycznych, podczas, których uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać ryt inspirowany dziełem z przeszłości.
Terminy:
-26.07.2019, godz.11.00
-23.08.2019, godz. 11.00

Życie codzienne w pradziejach
Wielka była różnorodność zajęć wykonywanych przez ludzi przed wiekami. Umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i bronią decydowały o poziomie życia poszczególnych mieszkańców lecz również całej społeczności grodu czy osady. Wybrane z tych czynności: rąbanie drzewa brązową siekierką, strzelanie z łuku, tkanie na krośnie, mielenie ziarna na mąkę w żarnie kamiennym lub budowę fragmentu ściany chaty, uczestnicy warsztatów będą mogli wykonać własnoręcznie.
Terminy:
-05.07.2019, godz. 11.00
-30.08.2019, godz.11.00

Niebo oczyma starożytnych
Człowiek od zawsze spoglądał w niebo, zafascynowany potęgą i zauroczony pięknem kosmosu. Już w starożytności zaczęto budować podwaliny astronomii. Na naszej prezentacji przedstawiamy astronomię najstarszych cywilizacji, a szczególnie skupiamy się na tajemnicach Stonehenge
Terminy:
-16.08.2019, godz.11.00

Warsztaty dla dzieci w wieku od 6 lat.
Opłata za udział w zajęciach – bilet edukacyjny – 9 zł(bilet należy zakupić w kasie któregokolwiek z oddziałów muzeum: Ratusz, Dom Kopernika, Muzeum Historii Torunia, Muzeum Podróżników, Muzeum Toruńskiego Piernika, Kamienica pod Gwiazdą)

Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu:
tel. (56) 660 56 58 lub da@muzeum.torun.pl

Skip to content