Lekcja w galerii?

Opublikowano: 30 marca 2018 r.
Kategorie: Inne

Galeria Sztuki Wozownia


Nowy, interesujący projekt proponuje młodzieży Galeria Sztuki „Wozownia”. Czy lekcja w galerii to dobry sposób, by zaznajomić uczniów szkół podstawowych i liceów ze sztuką?

„Lekcja w galerii” to projekt edukacyjny Wozowni, skierowany do młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej oraz licealistów (13–18 lat).

Podczas zajęć uczestnicy będą zaznajamiać się z językiem sztuki współczesnej i poznawać pojęcia charakterystyczne dla tej dyscypliny. Każde ze spotkań odbywa się na aktualnie prezentowanej ekspozycji, która stanowi punkt wyjścia do swobodnej wymiany spostrzeżeń między uczestnikami a prowadzącym. Będziemy oglądać, rozmawiać, otwierać oczy, uszy i przede wszystkim głowy!

Zajęcia powstały jako alternatywa dla lekcji plastyki prowadzonych w szkole. Swobodne obcowanie ze sztuką w przestrzeni galerii ma oswajać z nią młodzież i kształtować postawę świadomego odbiorcy. Dla nauczycieli spotkania te mogą stać się pomocą dydaktyczną oraz bezpośrednią inspiracją płynącą z kontaktu z „żywą” sztuką.

Punktem wyjścia dla pierwszych zajęć będą wystawy „Kobiety malują kwiaty” i „O krok od raju…” – obie poruszające tematy społeczno-polityczne. Pierwsza opowiada o kobietach, ich miejscu i roli w świecie, rodzinie, ich oczekiwaniach i niespełnieniach. Druga wystawa, dokumentalna, przedstawia współczesnych uchodźców: z jednej strony ich drogę do Europy, z drugiej – życie w ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce.

W czasie zajęć porozmawiamy o sztuce zaangażowanej, czyli obejmującej takie działania artystyczne, które w zamyśle twórcy niosą ideologiczne czy polityczne przesłanie. Poznamy pojęcia związane zarówno ze sztuką krytyczną, jak i sztuką w służbie ideologii czy systemu politycznego (tzw. sztuka propagandowa). Główną uwagę skupimy jednak na wystawie „Kobiety malują kwiaty” – poruszymy zagadnienia związane ze sztuką feministyczną, poznamy jej historię, główne przedstawicielki i ich dzieła. Zastanowimy się też wspólnie, czy wystawę „Kobiety malują kwiaty” możemy określić mianem wystawy feministycznej, czy artystki biorące w niej udział w sprostały wyzwaniu krytycznego odniesienia się do hasła zawartego w tytule oraz czy ich sztuka na nas działa.

„Lekcja w galerii” – nowa propozycja edukacyjna

autorka cyklu: Joanna Gwiazda

[fot. materiały organizatora]

Skip to content