Kolekcja Skłudzewska

Opublikowano: 9 stycznia 2020 r.

Data i czas
16 stycznia 2020 r. (czwartek)
13:00–15:00

Lokalizacja
Galeria Forum WSP UMK (ul. Sienkiewicza 30/32)

Kategorie
Wystawy

Organizator
Galeria Forum Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Wczytuję mapę...

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy KOLEKCJA SKŁUDZEWSKA 30-LECIE FUNDACJI PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA. Wernisaż 16 stycznia 2020 r. (czwartek) godz. 13.00 w Galerii Forum UMK w Toruniu.

Wystawa prezentuje prace 50 artystów uprawiających malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, instalacje, obiekty oraz dokumentację fotograficzną działań. Dzieła stanowią część Kolekcji Skłudzewskiej tworzonej od 2003 roku przez Fundację Piękniejszego Świata.

Prezentacja Kolekcji w uczelnianej galerii Forum Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma charakter jubileuszowego przedstawienia części dorobku interdyscyplinarnych plenerów profesjonalistów. Jest manifestacją obecności środowiskowej i współpracy z Uczelnią.

Organizowane w Skłudzewie od roku 2003 pod hasłem „Przestrzeń Przyrody” spotkania twórców, stały się za sprawą organizatorów z Fundacji Piękniejszego Świata ważnym rozdziałem życia artystyczno-naukowego regionu kujawsko-pomorskiego. Te malarsko-rzeźbiarskie plenery, ale i estetyczno-przyrodnicze sympozja, z czasem przerodziły się w ponadregionalne wydarzenia kulturalne o cechach specyficznego festiwalu sztuki. Uczestniczący w nich czynnie artyści zawsze znajdowali dogodne warunki do prezentacji swoich koncepcji artystycznych, do korzystania bez ograniczeń z możliwości wymiany warsztatowych doświadczeń twórczych. Ich aktywność artystyczna zaplanowana była w szeroko zakrojonym obszarze dydaktyki społecznej. Dla uczestników biernych, zaproszonych gości, kibicujących sympatyków, publiczności wernisażowej tworzono sposobność uczestniczenia w performatywnie rozwiniętych akcjach. Dotyczyły one popularyzacji, niełatwych przecież, zagadnień sztuki współczesnej. Dzięki kompetentnym i konsekwentnym staraniom organizatorów wszyscy uczestnicy plenerów otrzymywali szansę uczestnictwa w manifestacji idealistycznego pojmowania sztuki. Nazwa – Fundacja Piękniejszego Świata – zobowiązuje. Nie sposób więc uniknąć w Skłudzewie, niewygodnych, dla artystów postmodernistycznej doby, pytań. Są to pytania o naturę piękna, o zawiłe drogi percepcji wartości estetycznych w kulturze.
Zapraszani artyści rekrutują się z wielu krajowych środowisk twórczych. Liczną reprezentację stanowią, co zrozumiałe, malarze, rzeźbiarze, ceramicy, graficy, fotograficy, architekci oraz przedstawiciele świata nauki, muzyki i duchowieństwa, pochodzący z pobliskich miast: Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza. Znamienna dla OPP jest obecność twórców z Krakowa, Bochni, Tarnowa, Wrocławia i Opola oraz Poznania, Łodzi i Gdańska.
Cechą główną, porządkującą listę zaproszonych plenerowiczów, jest profesjonalizm, mierzony miarą ich artystycznego dorobku, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia pedagogicznego. Ważna dla animatorów Fundacji jest specjalizacja w dziedzinach związanych z edukacją plastyczną.
Założenia interdyscyplinarnych plenerów, które odbywają się systematycznie w Skłudzewie, zostały ustalone z poszanowaniem tradycyjnych wartości etyczno-estetycznych, które oparte na fundamentalnych elementach dziedzictwa sztuki współczesnej, dobrze służą integracji środowisk twórczych. Koncepcja Kolekcji Skłudzewskiej zakładała pozyskiwanie nowych, wartościowych dzieł sztuki współczesnej, a z założenia miały to być dzieła stworzone w Skłudzewie, w określonym miejscu i czasie, przez wybranych artystów.
Inicjatorzy pleneru jawnie odwołują się do praktyk artystycznych o charakterze psychoterapeutycznym, a także do misyjności edukacji plastycznej w zakresie popularyzacji wybranych zagadnień sztuki współczesnej.
Gromadzone w Kolekcji Skłudzewskiej dzieła stanowią dla prowadzących Fundację kapitał, procentujący w ich działalności oświatowej, kulturotwórczej oraz ideowej.
Trudna do pogodzenia dionizyjska postawa głosząca prawo jednostki do realizacji indywidualnych pasji z apollińską postawą poszukiwaczy uniwersalnego piękna, znajduje w zgromadzonych w Skłudzewskiej Kolekcji dziełach zadziwiająco przekonywujący wyraz.
Kompletując Kolekcję, na którą składają się malarstwo sztalugowe i rzeźba plenerowa, ceramika i grafika, rysunek i dzieła konceptualne oraz fotografia i inne media, kuratorzy plenerów nie rezygnują z prac o charakterze efemerycznym i eksperymentalnym. Dbają bowiem o to, aby organizowane przez nich pod hasłem; „Przestrzeń Przyrody” plenery nie przestały być przestrzenią niekłamanej wolności twórczej. Przestrzenią Wolności.
Skłudzewska Kolekcja sztuki współczesnej dobrze służy Fundacji upowszechniającej wartości artystyczne i estetyczne dzieł wśród jak najszerszego grona odbiorców, jest pomocna w pracy dydaktycznej. Źródło inspiracji dla dzieci i młodzieży, stanowi ważny punkt odniesienia. Jest trwałą wartością w dorobku Fundacji, dokumentującej bieżącą twórczość środowiska artystycznego kujawsko-pomorskiego regionu w kontekście wybranych przykładów krajowych i zagranicznych.

Kuratorzy Plenerów
Aleksander Pieniek
Danuta Sowińska-Warmbier
Leszek Warmbier

Autorzy prac:
Zofia Dąbrowska – Toruń
Irina Bołdina-Styczeń – Bochnia
Grażyna Borowik-Pieniek – Kraków
Stanisław Brach – Kraków
Alexander Fraj Pieniek – Kraków
Kazimiera Frymark-Błaszczyk – Łódź
Małgorzta Futkowska – Opole
Bożena Gierada – Gdańsk
Stanisław Gierada – Gdańsk
Maria Gogola – Wrocław
Justyna Grzebieniowska – Czarne Błoto/ k. Torunia
Czesława Gucz -Toruń
Marek Hoffman – Toruń
Elżbieta John-Józefowicz – Grudziądz
Maciej Józefowicz – Grudziądz
Monika Kamińska – Nysa
Anna Kola – Rozgarty/ k. Torunia
Bożena Komowska – Gdańsk
Elżbieta Kopacz – Toruń
Ireneusz Kopacz – Toruń
Peter Krupa – Levocza (Słowacja)
Stanisław Lackowski – Nowa Wieś/ k. Torunia
Wojciech Maciejewski – Bydgoszcz
Tadeusz Marciniak – Toruń
Krzysztof Mazur – Biskupice/ k. Torunia
Małgorzata Mizia – Kraków
Eugeniusz Molski – Nowy Wiśnicz
Emiliano Morandi – Bergamo (Włochy)
Maria Pokorska – Toruń
Mirosława Rochecka – Toruń
Kazimierz Rochecki – Toruń
Waldemar Rudyk – Chełmek
Anna Singh – Goa (Indie)
Anant Singh – Goa (Indie)
Magdalena Skwarek – Sopot
Danuta Sowińska-Warmbier – Skłudzewo/ k. Torunia
Marian Stępak – Toruń
Klara Stolp – Grudziądz
Joanna Strzelecka-Traczykowska – Toruń
Andrzej Szewczyk – Bochnia
Ewa Świokła-Cienkowska – Toruń
Jolanta Tacakiewicz-Lipińska – Nysa
Krzysztof Warmbier – Skłudzewo/ k. Torunia
Leszek Warmbier – Skłudzewo/ k. Torunia
Sławomir Warmbier – Lębork
Honorata Werszler – Wrocław
Rafał Werszler – Wrocław
Maciej Wierzbicki – Toruń
Anna Wysocka – Toruń
Adriana Zych – Łódź

Skip to content