Wystawa „Na krańcach toruńskiego poligonu – badania archeologiczne MOT”

Opublikowano: 2 lipca 2021 r.

Data i czas
15 lipca 2021 r. (czwartek) – 15 października 2021 r. (piątek)
10:00–18:00

Lokalizacja
Ratusz Staromiejski (Rynek Staromiejski 1)

Kategorie
Wystawy

Organizator
Muzeum Okręgowe w Toruniu

Wczytuję mapę...

Wystawa planszowa Na krańcach toruńskiego poligonu – badania archeologiczne Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2015–2020 prezentuje wstępne wyniki i odkrycia dotyczące najnowszych badań przeprowadzonych na stanowisku nr 50 w Brzozie koło Torunia. Podczas prac wykopaliskowych odkryto liczne zabytki krzemienne datowane na późny paleolit (XI–IX tysiąclecie p.n.e.). Pozyskano także przedmioty kamienne (tłuczki, podkładki) oraz fragmenty kości zwierzęcych.
Stanowisko nr 50 w Brzozie (do początku lat 90. XX wieku znane pod nazwą Toruń-Rudak) to jeden z największych kompleksów osadnictwa datowanego na późny paleolit na Niżu Polskim, który położony jest na obrzeżach toruńskiego poligonu artyleryjskiego. To właśnie w tym miejscu znajdują się najstarsze ślady obecności i działalności człowieka w okolicach Torunia wiązane z „łowcami reniferów”. Jest to rejon specyficzny ze względu na swoje walory przyrodnicze i wartość archeologiczną, który dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Gniewkowo i Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu został udostępniony do badań archeologicznych.
Wyniki badań przeprowadzonych w Brzozie w latach 2015–2020 potwierdziły znaczną rangę kompleksu dostarczając nowych danych źródłowych potrzebnych do rekonstrukcji i weryfikacji zdarzeń kulturowo-chronologicznych związanych z późnym paleolitem w tej części Polski. Mamy nadzieję, że przedstawione na wystawie informacje uwrażliwią Państwa na niepowtarzalne dziedzictwo archeologiczne i przyrodnicze okolic Torunia oraz zwrócą uwagę na potrzebę jego propagowania i ochrony.
Wystawa powstała dzięki wsparciu finansowemu Nadleśnictwa Gniewkowo, Firmy Emtor Sp. z o. o., Narodowemu Centrum Nauki (Projekt NCN Opus 12, nr 2016/23/B/ST10/01067) oraz Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Toruniu. Ekspozycji towarzyszy folder pt. „Na krańcach toruńskiego poligonu – badania archeologiczne Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2015–2020”.
dr Beata Bielińska-Majewska
Na krańcach toruńskiego poligonu – badania archeologiczne Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2015–2020
Ratusz Staromiejski (wystawa planszowa na dziedzińcu)
Wystawa czynna: 15 lipca – 15 października
Kuratorka: dr Beata Bielińska-Majewska
Współpraca: dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK, dr Maciej Majewski
Projekt graficzny: Krzysztof Deczyński
Wsparcie finansowe wystawy: Nadleśnictwo Gniewkowo, Firma Emtor Sp. z o. o., Projekt NCN Opus 12, nr 2016/23/B/ST10/01067, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu
Patronat medialny: Archeologia Żywa
Skip to content